19.10.2021 |
Territoris.cat

Arbeca congela les taxes municipals per a l'any 2015

L'acord també inclou l'establiment de bonificacions per als vehicles que no contaminin

Imatge magatzems a Arbeca.
Imatge magatzems a Arbeca.
Arbeca congela les taxes municipals per a l'any 2015

El Ple de l'Ajuntament d'Arbeca va aprovar en la seva darrera sessió la congelació de taxes de cara a l'any 2015. Així, la majoria de tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 201, només l'import de la brossa patirà un lleu augment en funció del cost que repercuteixi del servei el consell comarcal de les Garrigues, que és qui en gestiona el servei.

La sessió plenària també va acordar l'establiment d'una bonificació en l’import de vehicles de tracció mecànica pels vehicles elèctrics, bimodals, híbrids, de biocombustible o gas natural.

Arbeca congela les taxes municipals per a l'any 2015
comentaris