El barb cua-roig, una espècie emblemàtica de la Femosa

Durant la prospecció del 28 de març a la Femosa es van descobrir espècies com el barb cua-roig, el gobi ibèric, la bagra i exemplars de cranc americà, granotes verdes i fins i tot, serps d'aigua
Fauna íctica ©AjJuneda
photo_camera Fauna íctica ©AjJuneda

L'associació sense ànim de lucre de la Banqueta de Juneda, l'Ateneu Popular Garriguenc i el Centre Excursionista Borges-Garrigues va organitzar el 28 de març unes jornades de prospecció de la fauna íctica de la Femosa, tot creant un inventari de la comunitat de peixos que habiten aquest riu a càrrec de la consultoria Gesna

Prospecció de la biodiversitat de peixos a la Femosa ©AjJuneda
Prospecció de la biodiversitat de peixos a la Femosa ©AjJuneda

L'inventari va segmentar-se en tres trams de 100 metres de longitud per; la confluència del Trull amb l'Espariguera, a l'aiguabarreig de les dues Femoses; la confluència del fondo del Salat amb la Femosa; i aigües amunt de l'accés sud al poble de Juneda. I els mostrejos es van aconseguir mitjançant la pesca elèctrica d'acord amb les normes internacionals

La tècnica de la pesca elèctrica consisteix a aplicar una descàrrega elèctrica a l'aigua - amb l'ajuda d'un equip de pesca portàtil que atordeix els peixos uns instants - per tal de capturar-los amb els salabres i explorar-ne l'espècie

Durant el mostreig es van descobrir espècies de barb cua-roig (Barbus haasi), una espècie emblemàtica de la Femosa, el gobi ibèric (Gobio lozanoi), la bagra (Squalius laietanus) i també altres exemplars com el cranc americà, les granotes verdes i les serps d'aigua

La investigació va declarar que el riu és ric en biodiversitat a pesar del deterior de les seves aigües provocat pel curs baix amb cabals constants i elevats. La Femosa és rica en nutrients que afavoreixen l'entrada d'espècies no autòctones

El gobi ibèric, la bagra i el barb cua-roig ©AjJuneda
El gobi ibèric, la bagra i el barb cua-roig ©AjJuneda

Comentaris