Bellaguarda recuperarà la Bassa Bona i el Pou de la Vila

Una actuació inclosa en el projecte Paisatges de Ponent, cofinançada per la Diputació de Lleida i l’ajuntament de Bellmunt d’Urgell amb fons FEDER, amb un import d’adjudicació de 28.850,01 euros

Pou de la Vila de Bellaguarda - Foto: cedida per la Diputació de Lleida
photo_camera El Pou de la Vila de Bellaguarda - Foto: cedida per la Diputació de Lleida

Bellaguarda gaudeix, com la majoria dels municipis garriguencs, l’atractiva combinació de paisatge de secà, altiplans rocosos farcits d’arquitectura popular i bancals esgraonats d’oliveres i ametllers que s’identifiquen fàcilment amb l’entorn de la comarca. Aquesta combinació de paisatge i territori cultural són un dels punts forts que situen les potencialitats del terme com un factor d’atracció de visitants, que busquen desplaçar‐se a entorns poc alterats i amb un marcat perfil d’autenticitat en la diversitat d’ambients (gastronòmic, paisatgístic, cultural, patrimonial, artístic, etc.).

Pou de la Vila de Bellaguarda - Foto: cedida per la Diputació de Lleida

Ara, la Diputació de Lleida ha iniciat les obres del projecte de recuperació i adequació de la Bassa Bona i el Pou del municipi de Bellaguarda, una actuació emmarcada dins del projecte Paisatges de Ponent.

La proposta d’intervenció que s’ha presentat a Bellaguarda és de dos dels elements més rellevants del patrimoni del municipi: el Pou de la Vila, i la Bassa Bona, que l’ajuntament de Bellaguarda vol recuperar; elements que es troben en mal estat de conservació, ja que actualment no tenen cap ús.

Les principals actuacions del projecte d’adequació del Pou de la Vila són: netejar i esbossar de plantes i herbes, terraplenar, condicionar i rejuntar puntualment els junts dels carreus de pedra, es reposaran les zones de paredat de pedra, utilitzant la mateixa tècnica constructiva que a tot el monument. Posteriorment, s’anivellarà i compactarà la zona i es dotarà d’un banc i una taula de formigó armat, amb diversos arbres per tal de donar ombra a la zona de descans.

Per les obres d’adequació d’aquest projecte, les quals duraran aproximadament  quatre mesos, es disposa d’un import de 28.850,01 euros, cofinançat amb fons FEDER, per part de la Diputació de Lleida i també de l’ajuntament de Bellmunt d’Urgell

Pel que fa a l’adequació de la Bassa Bona, està previst netejar i esbossar els paraments verticals de plantes i herbes, es demolirà la coberta existent del pou, sense afectar a l'estabilitat dels elements contigus per deixar‐lo en el seu estat anterior, i es rejuntaran puntualment els junts dels carreus de pedra per posteriorment terraplenar i condicionar.

Pou de la Vila de Bellaguarda - Foto: cedida per la Diputació de Lleida

Comentaris