13.06.2021 |

Les Borges estrena un programa de suport a les empreses

L’Ajuntament de les Borges, que actualment està duent a terme una prospecció d'empreses del territori per identificar les seves necessitats i donar resposta a les seves necessitats, ofereix una cartera de serveis que donaran suport al teixit productiu del territori.

els participants
Assistents al curs Dijous Emprenedors
Les Borges estrena un programa de suport a les empreses

Actualment s’està duent a terme la primera fase del servei de suport empresarial, que es basa en la realització de visites presencials per part dels serveis tècnics municipals a totes les empreses, el que servirà per fer un seguiment del teixit empresarial del territori. En aquestes entrevistes es recullen les dades que permetran determinar quins són els factors més importants per a desenvolupar i fomentar l’activitat econòmica de les empreses. En aquest sentit, l’Ajuntament treballa per integrar les polítiques socials amb les de promoció econòmica, el què es tradueix en incentivar la reinserció laboral, fomentar l’ocupació dels sectors amb risc d’exclusió social com discapacitats i dones i en la creació de llocs de treball i condicions de vida dignes.

Un dels objectius principals que es persegueixen amb la prospecció empresarial és, segons el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Ribalta, “reactivar i incentivar l’activitat econòmica del sector productiu a través de l’expansió, la innovació i la internacionalització empresarial. Això es farà per mitjà dels recursos que ofereix l’Ajuntament i que posa a disposició de les empreses”. A més, per tal de minimitzar l’impacte de la crisi econòmica al territori, Ribalta apunta que “es donaran eines per diversificar l’activitat empresarial”. Ribalta també explica que amb aquestes accions “es compleix un dels objectius del consistori, crear una xarxa de col·laboració público-privada al territori”. Posteriorment, i ja en una segona fase del programa, seran les mateixes empreses les que podran sol·licitar aquest servei de suport a l’Ajuntament quan en tinguin necessitat. A més, properament s’organitzaran jornades empresarials i fòrums que permetran l’intercanvi de coneixements i trobades amb els inversors. 

Les Borges estrena un programa de suport a les empreses
comentaris