28.10.2021 |

Les Borges rebaixa en més de 500.000 euros el seu deute financer durant el 2012

L’Ajuntament de les Borges liquida el pressupost del 2012 amb una rebaixa del deute amb les entitats bancàries d’un 11,4% i amb un romanent de tresoreria positiu per valor de 19.792 euros

El ple tindrà lloc dimecres al vespre a l'Ajuntament.
Les Borges rebaixa en més de 500.000 euros el seu deute financer durant el 2012

Els números consoliden una estabilitat pressupostària que s’ha anat aconseguint aquest últim any i mig amb la gestió de CiU i IBB al govern municipal. “El sanejament de les arques municipals endegat des de l’Ajuntament està donant els seus fruits, i paulatinament hem aconseguit posar ordre a uns compte molt complicats degut a la situació actual”, afirma l’alcalde Enric Mir. “Aquests resultats ens permeten disposar d’una tresoreria sanejada que ens permetrà fer front a les necessitats actuals sense hipotecar el futur dels nostres fills i néts”, declara Mir. Arran de la racionalització de la seva despesa, l’Ajuntament de les Borges ha aconseguit reduir el deute amb les entitats bancàries passant de 4.940.588 euros a 4.378.547 euros, el que es tradueix en una reducció de 562.041 euros. En aquest sentit l’Ajuntament assenyala que per primera vegada des de fa molts anys no s’esgoten les pòlisses bancàries a curt termini, ja que només se n’ha utilitzat un 67% de l’import disponible, malgrat la reducció de la quantitat contractada a inicis d’any en 250.000 euros. La pòlissa de crèdit concertada inicialment era de 1.200.000 euros, i s’ha passat als 950.000 euros actuals.  

L’Ajuntament a més ha tancat el 2012 amb només 80 factures pendents de pagament, fora del termini de 40 dies que marca la llei, per un import de 41.729.05 euros. “Aquest ha sigut l’import més baix des de mitjans de 2010, que l’Estat obliga a les corporacions locals a donar compte de les factures pendents de pagament”, afirma Enric Mir.

El consistori també ha reduït la despesa ordinària en 204.215 euros respecte l’any anterior, passant de 5.566.700 euros a 5.362.485 euros. D’aquesta manera es manté la tendència a la baixa de la despesa corrent iniciada al 2011 tot i l’increment dels interessos bancaris i de l’augment de la factura de la recollida comarcal de la brossa, per un total de 170.420 euros.

L’equip de govern donarà compte d’aquesta liquidació al ple municipal previst per demà al vespre a l’Ajuntament de les Borges.  

Les Borges rebaixa en més de 500.000 euros el seu deute financer durant el 2012
comentaris