22.05.2022 |
Territoris.cat

La direcció de GAP Cooperativa detalla als socis la situació del projecte Nova Tracjusa

La reunió informativa dels socis de  GAP Cooperativa  sobre Nova Tracjusa
La reunió informativa dels socis de GAP Cooperativa sobre Nova Tracjusa
La direcció de GAP Cooperativa detalla als socis la situació del projecte Nova Tracjusa

La passada setmana la direcció de GAP Cooperativa - gestió agroramadera de ponent- va reunir a bona part dels socis, amb la intenció de detallar els aspectes, vinculats al projecte i el funcionament de Nova Tracjusa, i la interacció amb el territori. Una convocatòria que van conduir el president de la cooperativa, Eduard Cau, i el Doctor en Enginyeria Agrònoma i expert en la posada en marxa de projectes desgasificació mitjançant Combustibles Derivats de Residus (CDR), Joan Solé.

En el decurs d'aquesta trobada es van explicar i aclarir totes les consultes plantejades pels ramaders i ramaderes presents, especialment les relacionades amb la possible afectació envers les persones i el territori derivades de la posada en funcionament de la planta 

Descàrrega dels pagesos a la planta de tractament de Purins de GAP a JunedaEn aquest sentit, es va mostrar amb dades contrastades i estudis fidedignes que el projecte Nova Tracjusa no comporta riscos per a les persones ni el medi natural, essent, fins i tot, més respectuós que l'actual model de funcionament de les plantes de tractament de dejeccions ramaderes VAG i Tracjusa, propietat única de GAP Cooperativa.

De fet, el nou projecte no representa una modificació substancial respecte a l'actual model, ja que el canvi que es proposa és la substitució de l'actual font de calor, ara amb gas natural, per una altra obtinguda a partir de la gasificació de combustibles derivats de residus de plantes de tractament de residus urbans, una vegada higienitzats i estabilitzats; és a dir, mitjançant un procés de transformació d'un producte sòlid CDR –sotmès a una homologació específica-, en un combustible gasós.

Els responsables del GAP també van explicar que aquest sistema aporta una millora pel que fa a la gestió de residus, ja que suposa la valorització d'un producte, que d'una altra manera aniria a parar a un dipòsit controlat (abocador), sent aquesta última la pitjor opció dintre de la jerarquia de la gestió de residus

Imatge de la planta de tractament de purins de Tracjusa a Juneda.La normativa de la Unió Europea, que entrarà en vigor l'any 2020, és molt restrictiva respecte a l´ús dels abocadors per aquest motiu el seu ús es veurà gravat per forts cànons. Així mateix, van destacar que en cap cas el projecte es pot assimilar a una incineradora de RSU, ja que no crema les escombraries; també van recordar que la instal·lació no produirà ni males olors, ni fums que puguin perjudicar la salut de les persones.

A causa de la preocupació generada en la població per la difusió d'algunes informacions respecte a possibles efectes negatius per la salut o el medi ambient, derivades de la posada en marxa de Nova Tracjusa, es va fer especial èmfasi sobre el fet que aquest projecte compta amb la resolució provisional favorable de la Generalitat -Salut, Territori i Sostenibilitat, Agricultura, ACA...-.

També està contrastada per altres fonts externes com l'estudi elaborat per l'enginyeria de Ramon Folch&Associats, una de les més prestigioses de Catalunya en aquestes qüestions 

Unes consideracions, que els promotors de Nova Tracjusa (GAP Cooperativa) valoren com la constatació que el projecte no comporta un risc, ni real ni evident, per al medi ambient ni la salut de les persones, en respectar i complir d'una manera escrupolosa amb tota la normativa aplicable a aquests tipus de plantes, que a Catalunya ja funcionen des de fa temps, amb la mateixa tecnologia que la proposada per Nova Tracjusa, amb total normalitat i sense cap afectació per la salut ni la qualitat de l'aire ni el conjunt del territori.

En el decurs dels pròxims mesos, els responsables de GAP Cooperativa tenen prevista la realització de diferents xerrades informatives adreçades al conjunt de la ciutadania per explicar i aclarir qualsevol dubte respecte al projecte Nova Tracjusa, així com la celebració de jornades de portes obertes a la planta, edició de material informatiu, etc. La primera trobada tindrà lloc el pròxim dimarts dia 20 d'agost a Juneda a les 20.30 hores –Espai La Farinera, passatge Cooperativa 9-.

La direcció de GAP Cooperativa detalla als socis la situació del projecte Nova Tracjusa
comentaris