03.10.2022 |
Territoris.cat

L'Ajuntament de la Granadella congela tots els impostos per al 2014

També bonifica l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans

façana Granadella
Per a la subvenció tindran prioritat les projectes que recuperin elements d’interès arquitectònic i d’ornamentació
L'Ajuntament de la Granadella congela tots els impostos per al 2014

L’Ajuntament de la Granadella en el Ple Ordinari del passat 28 d’octubre va acordar congelar la pressió impositiva pel 2014, per aquest motiu les taxes i impostos municipals pel 2014 seran els mateixos que a les ordenances fiscals del 2013, en les quals ja es va realitzar una reducció de la pressió fiscal.

A més, s’ha establert una bonificació del 75% de la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort.

D’altra banda, en el mateix Ple es va aprovar una subvenció per a la rehabilitació de les façanes del municipi de la Granadella. L’ajut és del 50% del pressupost d’actuació, amb un màxim de 1.200 €, excloent l’IVA. Tindran prioritat les intervencions que recuperin elements d’interès arquitectònic i d’ornamentació inherents al mateix (pintures, rètols, reixes, baranes, cornises, ràfecs i portals) i també les que estiguin incloses dins d’un projecte que millori les condicions d’habitabilitat de l’edifici.

Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i constructiva amb l’estat de conservació de l’edifici, així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions estètiques exteriors del mateix, d’acord amb la tipologia, l’entorn i el paisatge urbà del municipi.

Aquest darrer ajut s’emmarca dins el Pla de Desenvolupament Local Oliturisme i Economia del Coneixement de les Garrigues Altes. L’Ajuntament de la Granadella ha acordat destinar-hi part dels ingressos procedents de les centrals eòliques al seu municipi amb la finalitat el crear activitat econòmica i ocupació per frenar l’envelliment de la població i l’emigració de la població jove de les Garrigues.

L'Ajuntament de la Granadella congela tots els impostos per al 2014
comentaris