El Ple de les Borges aprova el reglament de funcionament dels bucs d’assaig musical

També es dóna el vist i plau a l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'avinguda Jaume I, subjecte a la concessió de subvencions

La sessió començarà a dos quarts de deu de la nit
photo_camera Ajut per finançar inversions en el Centre de Tecnificació de Tennis Taula.

L’Ajuntament de les Borges va aprovar ahir a la nit, gràcies als vots de l’equip de Govern (CiU i IBB), el reglament que regula el funcionament dels nous bucs d’assaig musical, unes instal·lacions que s’han reobert aquest mes de maig després dels treballs d’adequació i millora. La proposta és una normativa consensuada amb els grups musicals que utilitzen aquest equipament de manera habitual. Segons l’alcalde Enric Mir, l’ordenança “estableix les normes i marca també un horari d’assaig, uns requisits que s’hauran de seguir i que garantiran el bon funcionament de l’equipament així com la bona convivència amb els veïns de la zona”. Amb aquest reglament queda garantida la seguretat dels joves, ja que prohibeix el consum de begudes alcohòliques i d’altres substàncies i garanteix també la salubritat del l’equipament amb neteges regulars.

El ple també va aprovar la concessió d’un préstec de 270.000 euros per finançar inversions del Centre de Tecnificació de Tennis Taula, una operació que s’instrumenta com un crèdit pont per tenir liquiditat per afrontar els pagaments (interessos i amortitzacions), ja que no genera major deute, sinó que és un avenç dels diners que ja estan concedits i que es rebran en concepte de subvenció que aportarà el Consell Català de l’Esport per a l’obra en qüestió. Segons explica l’alcalde, Enric Mir, “d’aquesta manera s’anticipen uns ingressos per tal de poder fer front al pagament de les despeses de construcció, atès que el pressupost municipal no té capacitat per poder assumir al seu càrrec l’import de les subvencions que s’han de rebre per l’aquesta actuació”. Durant el ple també es va tirar endavant dues modificacions de pressupostos per a l’exercici 2013. La primera consisteix en habilitar una partida pressupostària de 50.000 euros per tramitar l’expedient d’expropiació de dos terrenys destinats al vial públic, ubicats als carrers Ave Maria i Marinada de les Borges.  

D’altra banda durant la sessió es va donar compte de l’informe trimestral corresponent al primer trimestre de 2013 sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat. Segons aquest, el consistori ha tancat l’exercici amb només 40 factures pendents de pagament per un import de 16.392,43 euros.

El Ple també va registrar un debat centrat en l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’avinguda Jaume I de les Borges. L’aprovació del projecte, que es va fer per unanimitat amb els vots de CiU, IBB, CUP i PSC -donat que el grup municipal d'ERC va abandonar la sessió- és el pas previ necessari per a poder realitzar la petició de les subvencions al PUOSC i als plans FEDER. La concessió d’aquestes és condició indispensable per dur a terme els treballs donat l’elevat cost de l’obra, que compta amb un pressupost de 909.482,76€ més l’IVA. Les millores consisteixen en alinear l’avinguda, per la qual cosa és necessària l’expropiació d’una part del frontó de l’escola Mare de Déu de Montserrat i d’un sector d’una nau industrial de l’empresa Agrolés. Posteriorment s’urbanitzarà el carrer i es realitzaran les millores necessàries.

Finalment el Ple va decidir posposar la votació de la moció plantejada pel grup municipal d’ERC en defensa del català a la Franja de Ponent i per a la supressió de les denominacions Lapao i Lapapyp de la Llei de llengües d’Aragó. D’aquesta manera es fa visible el desacord amb la decisió del Govern d’Aragó, que “no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada pel Govern espanyol”.

Comentaris