Tarrés treu a subhasta una finca per promoure l'arribada de nous veïns del poble

El preu de sortida de la finca és de 20.632 euros i s'hi podria fer una vivenda de planta baixa més un pis, amb una superfície construïda de 245 m2.

photo_camera El poble espera créixer amb aquesta iniciativa.

L'Ajuntament de Tarrés ha tret a subhasta la finca urbana de l'Era de Popalau, una parcel·la de gairebé 492 m2, amb l'objectiu d'incentivar la construcció d'una vivenda i en conseqüència, l'arribada de nous veïns al municipi. Segons especifica l'alcalde, Ramon Maria Arbós, la vanda del terreny "és amb la voluntat de facilitar que es facin vivendes al municipi ja que constatem que el que més falta fa al poble és gent, població, persones". La finca, ubicada al carrer de les Eres, està qualificada a les Normes Subsidiàries del Planejament urbanístic com a Clau 3, és a dir, zona d'edificació de cases aïllades tipus era. En aquest cas es pot fer una vivenda de planta baixa més un pis amb una superfície màxima construïda de 245 m2.

El preu de sortida de la finca, entès com a import mínim del preu de compravenda que poden oferir els licitadors és de 20.632 €, una xifra que el consistori considera "assequible" i que "ajudarà a posar preus raonables als terrenys i a evitar l'especulació" afirma Arbós. L'Ajuntament a més, informa que per tal d'evitar especulació, la transmissió de la finca queda subjecta al compliment de dues condicions. La primera, haver obtingut la llicència municipal d'obres per a l'edificació d'habitatge en el termini d'un any des de la data de l'adjudicació i la segona, haver conclòs l'obra d'edificació en el termini de 3 anys des de la data d'edificació. 

Les propostes s'han de presentar a l'Ajuntament, en horari d'oficina, el termini és del dia 1 de maig fins al dia 20 del maig (ambdós inclosos).

comentaris