Unió de Pagesos reclama mesures per reduir la plaga de conills a la Plana de Lleida

Aixecar la veda, l'ús de gàbies i l'ús de biocides autoritzats són algunes de les mesures que ha reclamat el sindicat
Plaga de conills a la demarcació de Lleida ©Imatge d'arxiu
photo_camera Plaga de conills a la demarcació de Lleida ©Imatge d'arxiu

Les plagues de conills són una problemàtica existent que impacta sobre la Plana de Lleida i juga a la contra dels pagesos amb cultiu. Per aquest motiu, Unió de Pagesos va reclamar en el marc de la Taula de cogestió del conill de la vegueria de Lleida, més recursos econòmics i humans per tal de reduir la presència de conills al territori. 

La solidaritat es referma a la Vall del Corb i Sió 

El sindicat reclama mesures com aixecar la veda de caça, l'ús de gàbies i l'ús de biocides autoritzats en els caus que els conills tenen al llarg de les infraestructures. Tanmateix, l'organització ha defensat l'aplicació de tots els recursos per tal d'aconseguir unes poblacions sostenibles en l'aspecte ambiental i compatibles amb l'activitat agrària davant els importants danys al cereal, a la vinya i als fruiters malgrat les inversions que s'han fet en protectors. 

D'altra banda, Unió de Pagesos reclama l'aplicació de les mesures acordades a les reunions anteriors amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que fan referència a l'ús de gàbies trampa amb un sistema àgil i senzill d'autorització perquè els pagesos afectats se'n puguin beneficiar. A més, d'ampliar els recorreguts nocturns a totes les zones afectades i s'incrementin els mitjans materials i humans per intensificar les actuacions. 

Els conills causen destrosses en els conreus de cereals i fruiters ©Imatge d'arxiu
Els conills causen destrosses en els conreus de cereals i fruiters ©Imatge d'arxiu

A les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues, s'hi afegeixen la permissió de caça del conill de bosc amb fura, gos i escopeta, i amb falconeria, prevista durant el juliol d'acord amb el punt 6. 1. 7 de la Resolució ACC/821/2022, per facilitar les actuacions mentre no comenci la temporada de caça el 15 d'agost. En les reclamacions, també s'hi afegeix la demanda de prolongació del període hàbil de caça fins al 16 d'abril del 2023 respecte els terrenys declarats zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA).

Així mateix, el sindicat reclama al Departament que declari l'emergència cinegètica i l'aplicació a les zones que superin els llindars de 50 conills per quilòmetre quadrat establerts a Resolució ACC/821/2022 de vedes de la temporada 2022/ 2023.

Finalment, Unió de Pagesos proposta que s'estableixi per llei l'obligatorietat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una franquícia mínima de l'1% per cobrir els danys a l'activitat agrària i forestal als titulars dels espais cinegètics, siguin públics o privats. D'aquesta manera, en cas de danys a les explotacions agràries, es garantiria que la pagesia sigui totalment indemnitzada, i, amb un sistema no arbitrari i àgil de peritatge.

Comentaris