04.12.2021 |

JARC demana que els joves tinguin prioritat per les noves plantacions de vinya

L’organització agrària considera encertat el creixement del 0,1% perquè hi ha un excés d’hectàrees, sobretot en les D. O. més punteres, però assenyala que, segons els criteris establerts pel Ministerio de Agricultura, els joves quedarien exclosos

Vinyes vinya raïm collita vi viticultors viticultura - foto: JARC
Les noves autoritzacions de plantacions es limiten per a evitar creixements que puguin causar desequilibris en zones geogràfiques DOP - Foto: JARC
JARC demana que els joves tinguin prioritat per les noves plantacions de vinya

La plantació de vinya està regulada per normativa a la Unió Europea, de manera que cal sol·licitar una autorització per poder-la executar. El procés de concessió de nova plantació es regula segons uns criteris d’admissibilitat i prioritat, i permet als estats membres un increment anual màxim de l’1% de la superfície de vinya per vinificació plantada el 2020, per tal d’assegurar un creixement ordenat del sector durant el període 2016-2030.

Els criteris que estableix el Ministerio de Agricultura donen preferència als productors amb petites i mitjanes explotacions, la qual cosa significa que, amb un creixement tan escàs, els joves quedarien exclosos

Tanmateix, cada Estat membre pot establir un percentatge que no superi la xifra fixada per Europa, si ho justifica. Per a les concessions per a autoritzacions de noves plantacions a Espanya el 2021, el Ministerio de Agricultura ha fixat el 0,1% (el que equival a 945 ha) de la superfície plantada a 31 de juliol de 2020, després d’haver escoltat les recomanacions dels Consells Reguladors de les DOP i les interprofessionals.

Les noves autoritzacions de plantacions es limiten per a evitar creixements que puguin causar desequilibris en zones geogràfiques d'una Denominació d'Origen Protegida (DOP) que tenen risc de devaluació del prestigi

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya considera encertat aquest percentatge mínim, però sol·licita que es canviï els criteris de prioritat que atorguen més puntuació a les petites (3 punts) i mitjanes explotacions (2 punts) que als joves “nous viticultors” (1 punt) o joves amb un bon comportament previ (0,5 punts), perquè aquests últims no podran accedir-hi. L’organització considera clau que es doni suport als viticultors joves, per assegurar el relleu generacional i el futur del sector, i farà arribar aquesta petició al Ministerio, a través de COAG, la coordinadora que la representa en l’àmbit estatal.
 

JARC demana que els joves tinguin prioritat per les noves plantacions de vinya
comentaris