Cada ciutadà de Mollerussa genera 1,15 quilos de residus diaris

Dades del 2016, en què la capital del Pla d'Urgell va incrementar un 5% la recollida selectiva

Nou sistema de recollida selectiva a Mollerussa
photo_camera El nou sistema de recollida es va implantar fa tres anys

La ciutadania de Mollerussa va generar el 2016 un total de 6.136 tones de residus, una xifra que suposa un increment de l'1,88% respecte a l’any anterior i que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ens que presta el servei a l’Ajuntament de la capital, atribueix a la tendència generada pels indicis de recuperació econòmica, segons fonts municipals. Aquestes dades suposen per cada habitant una mitjana d'1,15 quilos diaris, sent la ràtio més alta dels darrers dos anys i que és més baixa que la catalana de l’any 2015 que va ser d'1,35 quilos.

Per la seva banda, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, s’ha mostrat satisfet de l’aliança amb el Consell Comarcal que, juntament amb el canvi dels contenidors i la redistribució en illes d'aquests, ha permès, entre altres objectius, incrementar la recollida selectiva al municipi, en especial de l’orgànica.Mollerussa recollida de residus 2016 interior

Del total de residus generats, Solsona ha dit que 2.313 tones (un 5,3% més que al 2015) corresponen a recollida selectiva mentre que 3.822 són de la fracció rebuig. Aquestes xifres representen que Mollerussa ha assolit el 2016  un índex de recollida selectiva bruta del 37,7%, molt a prop de la mitjana catalana que és del 38,9%. Val a dir en aquest sentit que el 2014 abans d’implementar el nou sistema de contenidors aquest índex se situava en el 29%, ha explicat l’alcalde.

L'índex de recollida selectiva bruta de la ciutat és del 37,7%, molt a prop de la mitjana catalana que és del 38,9%

Si es fa la comparativa entre els darrers 3 anys, s’ha aconseguit reduir en 8 punts la fracció de rebuig. En conseqüència, s’ha registrat un augment de la resta de fraccions, entre les quals destaca l’increment en més de 3 punts de l’orgànica.

Una altra de les dades que posa de manifest la memòria del servei és la qualitat de la recollida selectiva. En aquest punt destaca que la mitjana d’impropis en la fracció orgànica, que principalment corresponen a plàstics, és del 8,2%, un percentatge que ha millorat respecte als dos anys anteriors que era del 10,7%. També ha disminuït lleugerament la mitjana d’impropis en la fracció d’envasos lleugers, que se situa en 24,2% (el 2015 era del 25%) i que bàsicament correspon a plàstic no envàs, vidre i orgànica. Una dada curiosa en aquest punt és el fet que l’agost és el més en què es recull més tones de selectiva, seguit de gener i desembre.

La memòria també dóna dades sobre altres recollides com la de cartó comercial porta a porta, que s’ha reduït en un 13% recollint 59 tones; la de piles en contenidors especials, que ha pujat gairebé un 2% amb quasi una tona; la d’oli vegetal usat, que ha baixat en un 13,4% recollint 1,7 tones en 6 contenidors, o la de roba usada, que ha registrat un augment del 3,7% recollint 35 tones a través de 14 contenidors.

Solsona també ha facilitat dades sobre la recollida tant a la deixalleria mòbil amb 2,2 tones dipositades per 154 usuaris el 2016 i de la deixalleria fixa on 6.119 usuaris han dipositat 924 tones de residus.

Comentaris