La Cooperativa d'Ivars d'Urgell dobla les vendes de caps de boví en cinc anys

Vedells Granja de la Cooperativa d'Ivars Certificada per GLOBALGAP
photo_camera Vedells Granja de la Cooperativa d'Ivars Certificada per GLOBALGAP

La Cooperativa d'Ivars d'Urgell ha aconseguit doblar les vendes de caps de vedells en els darrers cinc anys, dels 17.477 caps que es van vendre l'any 2014, es va tancar l'exercici del 2018 amb un balanç de 35.238 animals comercialitzats. Les xifres es van presentar aquest diumenge en el decurs de l'assemblea general de socis, en la que també es va fer un balanç molt positiu del volum d'autoabastament de cereals i pastone local, per la fabricació de pinsos.

El balanç anual, en l'àrea de comercialització de bestiar destaca un l'increment del 16,80% respecte a 2017 en la venda de vedells, que atribueixen sobretot a l'èxit del sistema de producció en Granges Participades (GP), en el qual els socis i la mateixa cooperativa comparteixen beneficis i pèrdues, amb una voluntat de corresponsabilització del model productiu, i també al creixement i professionalització dels socis.

Assemblea de socis de la Cooperativa d'Ivars d'UrgellLes dades presentades per la  Cooperativa d'Ivars d'Urgell, aquest diumenge, també reflecteixen un increment important d'aportació per part dels socis, d'ordi, blat i panís durant les campanyes de cereals. La direcció de l'entitat cooperativa atribueix aquest fet a la confiança dels socis, l'aposta de la cooperativa per les matèries primeres de qualitat i proximitat, així com la promoció continua del projecte de doble collita.

Destacar que els darrers cinc anys s'ha incrementat un 60% l'aportació de cereals, a aquesta xifra es pot afegir les compres de proximitat, amb el que s'arriba al 2018 a un 45% d'autoabastament. L'any 2013 van entrar a les plantes 54.404 quilos de cereals, dels quals 3.712 corresponien a Panís pastone de segona collita, l'any 2018, l'aportació de matèria primera ha sigut de 86.916 quilos, i d'aquest 17.164 corresponen a producció de pastone.

Fàbrica de pinsos de la Coopeerativa d'Ivars a TorregrossaLa Cooperativa ivarsenca té una clara voluntat d'innovar i desenvolupar alternatives de producció per als seus socis, matèries primeres, granges experimentals, finques experimentals en les quals es treballa amb la complicitat d'agents experts en totes les matèries que tenen relació en la traçabilitat de les produccions dels pagesos i ramaders de l'entitat.

Cultiu Brocoli, una de les propostes alternatives de la Cooperativa d'IvarsEn el vessant econòmic l'entitat va tancar l'any 2018 amb un volum de facturació de 173,89 milions d'euros, lleugerament inferior a l'exercici anterior, com a conseqüència de l'evolució dels preus, sobretot en els pinsos i en els del porcí malgrat haver augmentat la producció i la comercialització. Així i tot, la Cooperativa d'Ivars tancava els comptes del 2018 amb un benefici d'1.106.078 euros, un 5% per sobre del resultat del 2017. Si es fila més prim i se suma al benefici les amortitzacions, el que es coneix com a cash-flow, la xifra arriba a 2.906.549 euros, el que representa un increment del 16% respecte al 2017.

Comentaris