La Generalitat demana un informe de les activitats de la companyia Nufri a la finca del Palau d'Anglesola

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola confirma que la companyia Nufri compta amb les llicències pertinents per emmagatzemar restes vegetals en la seva parcel·la.

Restes vegetal en la parcel·la de Nufri en el Palau d'Anglesola.
photo_camera Restes vegetal en la parcel·la de Nufri en el Palau d'Anglesola.

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola arran del requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat ha sol·licitat la redacció d'un informe als serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per comprovar que la companyia Nufri, no emmagatzema restes vegetals fora de les parcel·les per a les quals té llicència.

El consistori confirma que l’empresa hortofructícola compta des del passat juny amb la llicència urbanística d’ús del sòl per acopi de material de biomassa, per la qual cosa, en principi, es considera que està en el seu dret d’emmagatzemar les restes vegetals dins la seva parcel·la.

L'alcaldessa del Palau d'Anglesola Montserrat Meseguer ha explicat, que, l’ús d’emmagatzematge de biomassa és coherent amb l’objecte del Pla especial urbanístic, sempre i quan aquest material estigui dins la parcel·la que l’empresa té al Palau. Meseguer també ha recordat que se’ls va atorgar la llicència d’instal·lació d’una tanca perimetral i dels moviments de terres d’anivellamentPer tant, segons l'alcaldessa, l’empresa Nufri està en tot el seu dret d’emmagatzemar el material orgànic, sempre i quan aquest estigui dins la seva parcel·la. Si del resultat de l’informe es confirma que les restes s’emmagatzemen en les parcel·les que disposen de la corresponent llicència, no tindria raó de ser, al nostre entendre, el requeriment per part de Territori. Per tant, fins que no disposem d’aquell informe, no podem aclarir els fets.

Comentaris