L’Ajuntament de Mollerussa dota amb 200.000 euros una nova convocatòria per rehabilitar edificis del Pla de Barris

Amb la convocatòria, es preveu finançar les reformes fetes en habitatges de més de 15 anys des de l’1 de gener de 2017 i fins al 31 d’agost d’aquest any

La plaça Vilaclosa que es troba dins del Pla de Barris de Mollerussa.
photo_camera La plaça Vilaclosa que es troba dins del Pla de Barris de Mollerussa.

El consistori mollerussenc ha publicat les bases per l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’edificis inclosos dins del Pla de Barris.  Aquesta convocatòria, a la que poden  accedir totes les persones propietàries o llogateres quan l’ús predominant sigui edifici habitatge i l’antiguitat de l’immoble superi els 15 anys -excepte si l’ajuda és per eliminar barreres arquitectòniques-, s’ha dotat de 200.000 euros i inclou les obres fetes i justificades des de l’1 de gener del 2017 fins el 31 d’agost del 2018.

La convocatòria contempla diferents conceptes i quanties segons el tipus d’obra a realitzar. Així, per fer obres de millora de les condicions d’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, requisit en el qual no es té en compte una antiguitat mínima de l’edifici sinó les necessitats dels ocupants o l’adaptació a la normativa tècnica, la quantia màxima a subvencionar serà del 50% del preu de mercat sempre que no superi els 4.000 euros.

Pel que fa a les obres de rehabilitació d’elements comuns o cobertes també s’han previst diferents quanties en funció de si el que es fa és solucionar patologies estructurals, si s’impermeabilitza la coberta o si el que es fa és un manteniment amb la substitució d’elements en mal estat. També es preveuen ajudes per l’adequació d’instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament així com també per rehabilitar façanes ja sigui esmenant deficiències de seguretat o recuperant-les amb l’arrebossat o pintant-les.

Comentaris