L'escola Pompeu Fabra de Mollerussa referent en practiques universitàries

El centre educatiu rep estudiants de diferents cursos i especialitats, que comencen en diferents èpoques del curs segons el conveni de cada curs de la facultat

Alumnes en pràctiques en l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa
photo_camera Alumnes en pràctiques en l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa

L'escola Pompeu Fabra de Mollerussa acull des de fa quatre anys estudiants en practiques de diferents universitats una iniciativa que té com a objectiu, intervenir en la formació d'aquests nous estudiants, fer una bona acollida i acompanyament, fer que participin en totes les activitats de centre, que comparteixin les experiències i aprenentatges realitzats, i sobretot que estableixin bones relacions interpersonals, que estimin la feina de mestre.

El centre educatiu coordina aquestes pràctiques i assignar cada activitat a un curs i un tutor, tot això gestionat per la directora, Àngels Ribes, que és la responsable de pràctiques de nostra escola.

En cada cas, es vetlla per la formació de l'estudiant, fixant un pla de treball segons el projecte formatiu a acordar entre el tutor del centre i el professor de la universitat, i es fa un informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant.

Comentaris