29.11.2020 |
Territoris.cat

El CDIAP del Pla d’Urgell atén el 9,5% d’infants de 0 a 6 anys per dificultats de desenvolupament

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Pla d'Urgell

Dependències del CDIAP a la tercera planta del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Dependències del CDIAP a la tercera planta del Consell Comarcal del Pla d'Urgell
El CDIAP del Pla d’Urgell atén el 9,5% d’infants de 0 a 6 anys per dificultats de desenvolupament

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Pla d'Urgell atén un 9,5% del total d'infants de la comarca entre els 0 i 6 anys, per algun trastorn específic. Una xifra que es desprèn del balanç del servei que van presentar aquest dimarts, les tècniques Marta Panés i Lourdes Fort. Segons les professionals és una xifra assumible però elevada dins la mitjana, ja que el servei a la comarca està pensat per atendre un 5% del total d'infants en aquesta franja d'edats.

Segons l'informe la majoria de consultes estan relacionades amb el retard en el llenguatge, però també tracten casos d'atenció i conducta, desenvolupament motriu o retard en el desenvolupament emocional. El centre treballa actualment amb 180 infants, però al llarg d'aquest any han estat atesos 233 infants, derivats al CDIAP des de les unitats de pediatria, les escoles bressol, l'escola, l'hospital, els serveis socials, o les mateixes famílies.

Lourdes Fort, Joan Trull i Marta PanésEl CDIAP imparteix l'atenció en diferents nivells, sigui un o més cops a la setmana o de forma mensual, desplegant accions, que tenen a veure amb els retards en el desenvolupament global, dificultats en la relació i la comunicació, llenguatge motrius i altres qüestions complexes que vénen donades per síndromes o patologies més greus com dificultats en la criança i els hàbits de dormir i l'alimentació.

Unic CDIAP vinculat i gestionat des d'una administració pública

Cal destacar que el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Pla d'Urgell, és l'únic de la demarcació, i dels pocs de la resta de Catalunya, que es gestionen des d'una administració pública, ja que la gran part de la gestió dels CDIAP, sa transferit a entitats privades. El servei plaurgellenc compta amb un elevat volum de demanda per la qual cosa han vist increment el pressupost en 10.000 euros, el que permetrà ampliar fins a 200 hores l'atenció que es duia a terme fins ara, i així millorar l'atenció directa als infants.

La funció fonamental del CDIAP del Pla d'Urgell, és l'atenció integral de tots els infants de 0 a 6 anys que presentin quadres de dificultat en el desenvolupament, així com a les seves famílies i l'entorn natural dels petits. L'equip comarcal del servei, està ubicat a la seu del Consell Comarcal, i el conformen tres psicòlegs, un fisioterapeuta, un logopeda, i una treballadora social neuropediatra, a banda de supervisors externs a l'equip que fan tasques de suport.

El CDIAP del Pla d’Urgell atén el 9,5% d’infants de 0 a 6 anys per dificultats de desenvolupament
comentaris