13.06.2021 |

Programa per recollir agulles i xeringues en les deixalleries comarcals

A partir d’ara, els ciutadans del Pla d'Urgell podran emmagatzemar el material que generin en un recipient rígid i estanc, de plàstic (per exemple, ampolles d’aigua petites, de refresc o detergent) i aquest recipient el podran dipositar als contenidors específics homologats per a la recollida de residus sanitaris, ubicats a la deixalleria comarcal de Mollerussa i a la deixalleria mòbil
Contenidors que es col·loquen en les deixalleries @ARC
Contenidors que es col·loquen en les deixalleries @ARC
Programa per recollir agulles i xeringues en les deixalleries comarcals

Actualment, la generació d’agulles i objectes punxants procedents de tractaments de salut fets per particulars als seus domicilis és una realitat que va en augment. Fins ara, aquests residus generats per particulars no disposaven d’una xarxa específica per a la seva recollida, fet que complicava molt la seva gestió.

Davant aquest escenari, la Generalitat de Catalunya ha volgut impulsar un pla de recollida d’agulles i punxants a les deixalleries, sempre que aquests residus tinguin el seu origen en usos particulars (s’exclou aquí la recollida a hospitals o laboratoris, que tenen una xarxa de recollida específica).

XernguesA partir d’ara, els ciutadans del Pla d'Urgell podran emmagatzemar el material que generin en un recipient rígid i estanc, de plàstic (per exemple, ampolles d’aigua petites, de refresc o detergent) i aquest recipient el podran dipositar als contenidors específics homologats per a la recollida de residus sanitaris, ubicats a la deixalleria comarcal de Mollerussa i a la deixalleria mòbil que fa la seva ruta pels diferents municipis de la comarca. Aquests contenidors estaran identificats amb el text Agulles i punxants, amb la resta de residus especials.

L’objectiu és que totes les deixalleries catalanes puguin recollir aquests residus a particulars que per afavorir el reciclatge. La gestió final d’aquest residu serà la incineració a càrrec d’una empresa autoritzada.

Programa per recollir agulles i xeringues en les deixalleries comarcals
comentaris