Les tones entrades a l’abocador han disminuït un 20% respecte el 2018

La recollida selectiva augmenta a la Segarra gràcies a les noves mesures

Punt informatiu sobre les noves mesures de recollida selectiva a Cervera - Consell Comarcal de la Segarra
photo_camera Punt informatiu sobre les noves mesures de recollida selectiva a Cervera - Consell Comarcal de la Segarra

La Segarra ha incrementat notablement la recollida selectiva respecte l’any passat. Això es deu, principalment, al seguit de mesures que s'han implantat al llarg de l'any. Durant el primer trimestre del 2019, va implantar-se el sistema de recollida porta a porta a les poblacions de Sanaüja i Sant Ramon.

Punt informatiu sobre les noves mesures de recollida selectiva a Cervera - Consell Comarcal de la Segarra

A més, Cervera ha finalitzat el procés de canvi cap a la identificació de l’usuari en la recollida, un sistema que es basa en la col·locació de tags amb tecnologia NFC als cubells de vint-i-tres litres i recollida d’incidències per telèfon mòbil.

A Cervera es van repartir més de 3500 cubells amb tags

A través del cubell amb xip es pot fer un seguiment més exhaustiu de les deixalles que es treuen al carrer, com també la manera com es seleccionen. A posteriori, des del Consell Comarcal es pot fer un treball més directe a les zones que no es recull correctament.

En el mateix període s’han pres altres mesures, com la realització d'una campanya personalitzada a establiments, empreses i indústries de la comarca, en què s'han fet aproximadament 400 visites per conèixer la quantitat i la qualitat dels residus.

Xerrada informativa sobre les noves mesures de recollida selectiva a Cervera - Consell Comarcal de la Segarra

Josep Maria Castella, conseller de l'àrea, afirma que ha estat una campanya molt satisfactòria, ja que les tones entrades a l’abocador han disminuït un 20% respecte al 2018.

La recollida selectiva té l’increment més alt a la fracció dels envasos amb un 21%, el segueix el paper cartró amb un 17%, el vidre un 6% i l’orgànica un 5 %

A les deixalleries, tant a Cervera com a Guissona, també hi ha un increment d’usuaris de gairebé 50% a cadascuna. Ara, també s’ha ampliat l’horari.

comentaris