28.09.2022 |

La Universitat de Cervera 'estrena' les seves façanes

Aquestes intervencions de sanejament evitaran possibles despreniments i han permès retirar les tanques de seguretat que envoltaven l’edifici des del desembre del 2020

Intervenció sobre les façanes de la Universitat de Cervera. Fotografia: Paeria de Cervera.
Intervenció sobre les façanes de la Universitat de Cervera. Fotografia: Paeria de Cervera.
La Universitat de Cervera 'estrena' les seves façanes

La darrera setmana d'agost van finalitzar les tasques de sanejament de les façanes de la Universitat de Cervera, uns treballs que evitaran possibles despreniments de l'edifici.

Aquestes intervencions han permès retirar les tanques de seguretat que envoltaven l’edifici des del desembre del 2020

Les obres han consistit en la neteja de les cornises i altres elements de pedra de tots els nivells de les façanes.

En funció del seu estat de conservació, s’han retirat les peces susceptibles de caure i la resta s’han rejuntat amb morter de calç o amb la col·locació d’agulles d’acer.

S’ha actuat a les façanes oest (plaça Universitat), nord (carrer Manel Ibarra) i est (passeig Jaume Balmes), en un total de 406 metres lineals. A la façana sud (carrer Canceller Dou) no ha calgut, ja que es va restaurar l’any 2018.

Els treballs, que han durat un mes, han representat una inversió de 48.339 euros, aportada pel Departament de Cultura

Si bé s’han retirat totes les tanques, no s’han pogut treure les bastides que protegeixen la porta de l’accés principal, per la plaça Universitat, i les portes de les torres de Sant Antoni i de la Pèrgola. Durant l’actuació s’han detectat problemes d’ancoratge en elements decoratius i alguns desperfectes a les cobertes, que s’hauran d’arranjar en properes fases.

La Universitat de Cervera 'estrena' les seves façanes
comentaris