Estrena edifici!

Com optar a les subvencions europees per reduir el consum energètic en habitatges i edificis
La manca d'aïllament eficient dels edificis augmenta les dificultats econòmiques de les famílies que han de fer front a la despesa energètica i a l'augment del seu preu - Foto: Getty Images
photo_camera La manca d'aïllament eficient dels edificis augmenta les dificultats econòmiques de les famílies que han de fer front a la despesa energètica i a l'augment del seu preu - Foto: Getty Images

La Unió Europea s’ha fixat com a prioritat avançar cap a la descarbonització de la societat, i a través dels fons Next Generation ha habilitat diferents línies d’ajuts per avançar en la transició cap a un nou model energètic més net i sostenible. L’edificació, que suposa un 14,7% de la demanda energètica a Catalunya, també ha de participar d’aquesta transformació, i els immobles hauran de ser cada cop més eficients en el consum d’energia.

En l'actualitat, la manca d'aïllament eficient dels edificis augmenta les dificultats econòmiques de les famílies que han de fer front a la despesa energètica i a l'augment del seu preu. És en aquest context que s'han desenvolupat programes d’ajuts centrats en la millora de l'eficiència energètica que porten a una reducció de la despesa energètica. Aquestes intervencions abasten diversos àmbits com la ventilació saludable, l’aïllament de la façana i coberta, i la millora de l’eficiència dels equips tèrmics.

Quins programes són accessibles a Catalunya?

1. El PREE 5.000 per a municipis de menys de 5.000 habitants

El “Programa PREE 5000”, gestionat per l'Institut Català d'Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu fomentar la rehabilitació energètica i reduir el consum d'energia final, així com les emissions de CO₂, en edificis situats en municipis amb menys de 5.000 habitants (municipis de repte demogràfic). A la pàgina web de l’Institut Català d’Energia es pot consultar la llista de municipis que es poden acollir a aquests ajuts.

Les actuacions que poden rebre ajuts es classifiquen en dues tipologies principals: millora de l'envolupant tèrmica (aïllament de façanes, cobertes, canvi de finestres i proteccions solars) i renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària mitjançant tecnologies com aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Attractive young man and handyman insulating his home windows during the winter season
Els immobles hauran de ser cada cop més eficients en el consum d’energia - Foto: Getty Images

Quins són els criteris per accedir a aquestes subvencions?

Principalment, cal ser propietari d'un edifici construït abans del 2007 i presentar una proposta de rehabilitació detallada. També cal aconseguir un augment de lletra en l’escala d’emissions de CO₂ (certificat d’eficiència energètica de l’edifici) i reduir el consum d’energia un 30%. És important tenir en compte que aquest programa exclou projectes d'obra nova, ampliacions, canvis d'ús i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Les ajudes cobreixen des del 50%  de la inversió per a la millora de l’envolupant tèrmica, i des d’un 40% per als canvis en les instal·lacions tèrmiques. Els ajuts atorgats fins ara assoleixen de mitjana un 70% del cost elegible de la inversió.

Aquests ajuts estan disponibles per a habitatges unifamiliars, edificis de tipus residencial col·lectiu (blocs de pisos) i equipaments. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2023.

El finançament d'aquest programa prové del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència i els fons Next Generation EU i la seva dotació total és de 30,15 milions d’Euros.

cropped shot of female legs walk barefoot on wooden warm floor near couch in living room at home, heating concept
La Unió Europea a través dels fons Next Generation ha habilitat diferents línies d’ajuts per avançar en la transició cap a un nou model energètic més sostenible - Foto: Getty Images

 

2.  Altres programes d’ajuts

Si vius en una població amb més de 5.000 habitants, també tens opcions disponibles. La Unió Europea ofereix altres programes orientats a incrementar l'eficiència energètica dels habitatges, que inclouen ajudes, subvencions i deduccions en l'IRPF per a projectes de rehabilitació. Aquests programes abasten des d’actuacions en edificis d’habitatges (plurifamiliars i unifamiliars) sempre que es compleixin uns requeriments específics com la reducció del consum energètic i la millora de l'eficiència tèrmica.

El “Programa 3” se centra en les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici plurifamiliar o unifamiliar i està pensat per actuacions en els elements comuns de l’edifici on s’obtingui una millora de l’eficiència energètica i una reducció de la demanda d’energia per calefacció i refrigeració. És requisit necessari assolir una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia i una reducció d'un 25% (en zona climàtica C) o 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració.

Les obres amb retirada d'elements d’amiant podran incrementar la quantia de l'ajut

El “Programa 4” està dirigida a actuacions de millora de l’eficiència energètica en l’habitatge habitual, ja sigui unifamiliar o dins d’un bloc d’habitatges, que obtinguin una reducció de la demanda energètica del 7% (amb mesures d’aïllament tèrmic o proteccions solars, entre altres), o una reducció en el consum d’energia del 30% (instal·lacions de climatització i ACS), o una modificació dels elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire.

A diferència de PREE 5000, aquests ajuts estan pensats per edificis construïts després del 2007 i sí que contemplen l’ampliació o rehabilitació d’una part de l’edifici. També s’hi inclouen les instal·lacions solars fotovoltaiques i els òrgans gestors són: l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les Oficines Tècniques de Rehabilitació, el Consorci Metropolità de l’Habitatge i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en funció de l’àmbit territorial on es trobi l’edifici que sol·licita la subvenció.

En resum, les oportunitats per millorar l'eficiència energètica de la teva llar i accedir a ajuts europeus són variades i adequades a diferents tipus d'edificis i situacions. Consulta els programes disponibles a la teva zona i assegura't de complir amb els requisits establerts per optar a les ajudes. Estrena edifici i estalvia energia!

Sempre endavant - Generalitat de Catalunya

Comentaris