27.01.2022 |

S'estreny la col·laboració entre els centres de salut per detectar la depressió precoç

Una de cada quatre persones ateses als Centres de Salut Mental d’Adults a Catalunya és per depressió

salut mental
S'estreny la col·laboració entre els centres de salut per detectar la depressió precoç

Salut continuarà reforçant enguany els programes de col·laboració dels centres de salut mental i l’atenció primària per ajudar a detectar de manera precoç els casos de trastorn depressiu i d’ansietat.

Els programes ja es van potenciar al 2021 i han permès detectar de manera anticipada els trastorns d’ansietat

Per fer-ho possible, s’ha millorat la formació dels professionals de primària, mitjançant càpsules formatives per poder identificar precoçment el trastorn i per facilitar instruments de suport en el tractament de casos lleus des de l’atenció primària. S’han organitzat espais de consultoria, presencials i telemàtics, i s’ha ampliat la disponibilitat per resoldre consultes telefòniques.

A més a més, s’ha augmentat la presència dels referents de salut mental a l’atenció primària, com psiquiatres, psicòlegs i infermeres, i també la realització de visites conjuntes entres professionals d’atenció primària i de salut mental.

També s’han activat a l’atenció primària grups psicoeducatius, conduïts per infermeria especialitzada, per ajudar la persona atesa a identificar el seu malestar i fer front de manera més adaptativa a les circumstàncies adverses.

Els desencadenants de la depressió són molt diversos tot i que solen ser resultat d’interaccions entre factors socials, psicològics i biològics

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental és un dels indicadors de salut més rellevants. Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2020, el 13,7% de les dones de més de 15 anys pateixen una depressió de gravetat, davant del 9,6% de l’any 2019. I, a més, un 10,6% dels infants de 4 a 14 anys tenen probabilitat de patir un problema de salut mental, xifra que l’any 2019 era del 7,5%). En aquesta franja d’edat, el percentatge s’eleva fins al 13,5% en infants de classe social més desafavorides, mentre que disminueix fins a un 6% entre els infants de classe social més afavorida.

L’any 2020,  una de cada quatre persones ateses als Centres de Salut Mental d’Adults a Catalunya va ser per depressió, dades que concorden amb els estàndards internacionals. En total, es van atendre 45.148 persones amb aquest diagnòstic. D’aquestes, 32.009 (el 70,9%), eren dones. Pel que fa a les primeres visites, el nombre de persones a qui es va diagnosticar depressió per primera vegada va ser de 8.395, un 18,6% del total de casos nous atesos durant el 2020.

Pel que fa als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), l’any 2020 van atendre un total de 68.370 visites. D’aquestes, el 4,1% (2.769) van ser persones amb diagnòstic de depressió. En el cas de les noies, el diagnòstic de depressió representa el 7,3% dels casos atesos, mentre que el 2,2% dels nois són atesos per depressió.

S'estreny la col·laboració entre els centres de salut per detectar la depressió precoç
comentaris