28.09.2022 |

Les famílies han pogut escolaritzar els seus fills gratuïtament a l’infantil 2 en les escoles bressol públiques

Comença un curs on cap escola ni institut aplicarà percentatges en l’ensenyament de les llengües, els centres aplicaran les noves normatives referents a l’ús i aprenentatge de les llengües i als projectes lingüístics
Inici del curs a l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa ©JosepAPérez
Inici del curs a l'escola Pompeu Fabra de Mollerussa ©JosepAPérez
Les famílies han pogut escolaritzar els seus fills gratuïtament a l’infantil 2 en les escoles bressol públiques

Les aules de les escoles bressol, i d’educació infantil i primària de la demarcació de Lleida obrien portes aquest dilluns, una setmana abans del que era habitual, i el pròxim dimecres o faran els alumnes d’ESO, batxillerat i FP. Un curs que s'inaugura amb la normalitat prepandèmia i sense mesures de seguretat després de 3 cursos marcats pels protocols Covid. 

Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez
Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez

L’inici del curs s’avança amb l’objectiu d’afavorir l’alumnat, especialment el més vulnerable -atès que escurçarà el llarg descans de l’estiu-, i de facilitar la conciliació familiar. Per tal de poder cobrir les tardes del mes de setembre, el 100% dels centres de titularitat pública ja tenen els contractes de monitoratge signats, el que suposa un total de 1.683 contractes. El Departament, a més, ha avançat el nomenament del professorat, i a finals de juny els centres disposaven de la plantilla estructural, amb 43.302 docents nomenats, un mes abans del que era habitual en els nomenaments de plantilles. 

Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez 3
Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez 3

Gratuïtat de l’infantil 2

Una de les novetats més destacables d'enguany ha sigut la gratuïtat per l'escolarització a infantil 2 en les escoles bressol públiques, una iniciativa amb la qual el Govern aportarà 1.600 euros a les llars municipals, en el cas de les llars del Departament n’assumirà tot el cost i a les llars privades subvencionarà amb 800 euros per infant/curs, i amb 1.600 euros per als infants de famílies vulnerables.

També és destacable la reducció de ràtios a l’infantil 3 de forma majoritària a 20 o menys alumnes per aula. Una mesura que representarà millores pedagògiques pel professorat, pel sistema educatiu i sobretot per les famílies, atès que és en les edats més primerenques on la reducció de ràtios incideix més en l’alumnat. Aquesta disminució es durà a terme de forma progressiva fins a completar tota l’etapa de primària.

Les accions en el cicle de l’educació infantil es completa amb la incorporació d'escoles bressol rurals en cinquanta-dos municipis que fins ara no en disposaven. Amb aquesta nova incorporació seran un total de cent dinou municipis de menys de 2.500 habitants que disposaran d'escolarització per aquesta etapa educativa.

Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez
Inici del curs a l'escola Ignasi Peraire de Mollerussa ©JosepAPérez

Lluita contra la desigualtat educativa

Serà el primer curs de desplegament del decret de la programació de l’oferta educativa, i s’implementaran un seguit de mesures per assolir una distribució equilibrada de l’alumnat. Així, i com a novetat, s’ha mantingut la reserva de places per alumnes amb necessitats educatives específiques fins a l’inici del curs, facilitant un repartiment equitatiu dels més vulnerables.

També s’ha millorat la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques que entra al sistema, sigui a l'infantil 3 o a 1r d’ESO, i que facilita la seva distribució equilibrada. La detecció ha passat de ser el 7% el passat curs al 18% l’actual, fet que suposa un total de 20.709 alumnes vulnerables el dia d'avui.

Cap aula del país aplicarà percentatges en l'aprenentatge de llengües ni el 25% de castellà

Tal com va anunciar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray comença un curs on cap escola ni institut aplicarà percentatges en l’ensenyament de les llengües, els centres aplicaran les noves normatives referents a l’ús i aprenentatge de les llengües i als projectes lingüístics.

Va ser una resposta de país, amb el màxim consens social, polític i pedagògic, cap aula del país aplicarà percentatges en l’aprenentatge de llengües, ni el 25% del castellà, és un èxit de país que passa quan tots treballem en la mateixa direcció

     

Les famílies han pogut escolaritzar els seus fills gratuïtament a l’infantil 2 en les escoles bressol públiques
comentaris