Tàrrega redueix el rebut de la brossa a gent gran i persones amb discapacitat amb rendes baixes

Vista general de Tàrrega
photo_camera Vista general del nucli urbà de Tàrrega

Tàrrega obre el termini per sol·licitar bonificacions en relació a la taxa de recollida d’escombraries de cara a l’any 2019. Les bonificacions van dirigides a gent gran i persones amb discapacitat que tenen una renda total inferior en dues vegades i mitja al salari mínim interprofessional. El termini quedarà obert fins el 22 de desembre, i la sol·licitud s’haurà de tramitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa Consistorial.

Durant aquest any 2018, 518 unitats familiars del municipi de Tàrrega s'han beneficiat de les bonificacions que el consistori aplica en relació a la taxa de recollida d'escombraries. En concret, 499 unitats familiars beneficiàries corresponen a la ciutat de Tàrrega i 19 als pobles del terme. 

Es tracta de minoracions fiscals que l'Ajuntament de Tàrrega concedeix a qui compleixi els requisits, aplicant una reducció a la meitat del rebut de la brossa

La xifra és lleugerament superior a la registrada l'exercici 2017, quan es van comptabilitzar 514 rebuts bonificats. El consistori tramita la bonificació en relació a l'habitatge de la residència habitual en què consta empadronat l'usuari sol·licitant.

En total, la capital de l'Urgell ha bonificat enguany un total de 19.131 euros pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries.

Altres bonificacions

Altres línies de bonificació que concedeix l'Ajuntament de Tàrrega fan referència a l'impost de vehicles de tracció mecànica, amb una minoració del 25% als titulars de vehicles híbrids. En aquest apartat també figura una bonificació del 30% per als turismes catalogats com a poc contaminants (emissió de fins a 130 gr de CO2/km) durant el primer any de matriculació.

Paral·lelament, per a promoure l'autoconsum energètic a les llars, Tàrrega concedeix en l'IBI una bonificació del 10% als habitatges amb sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar. Una altra de les línies de bonificacions que manté el consistori targarí és la rebaixa del 50% de l'IBI pel que fa a habitatges dels pobles del terme que constin com a residència de persones empadronades al municipi. Les sol·licituds pel que fa a vehicles i IBI es tramiten a l'oficina de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida, a la plaça de les Nacions sense Estat.

Comentaris