25.06.2022 |
David Sancho Cepero
David Sancho Cepero
Coordinador del DEMD – Lleida, grup de treball de Memòria Històrica a l’educació secundària