Opinions de Albert Torra Cabello

Albert Torra Cabello

Les emocions son la clau del coneixement

L'eminent Joaquim Fuster, quan parla del cicle emocional i del cicle cognitiu, esmenta que no hi ha res que pugui substituir l'aprovació i l'estímul dels i les nostres mestres i referents, capaços de retroalimentar fortament la combinació d'ambdós cicles. Això mateix, amb altres paraules i…