Opinions de Sara Bailac

Sara Bailac

Militar en la utilitat

Militar en la utilitat em sembla una bona manera de definir la tasca que Esquerra Republicana fem a Madrid, treballant per ser útils a la ciutadania i per millorar les seves condicions de vida. I crec que això es fa palès en l’acord assolit en el marc de la negociació dels Pressupostos Generals de…