Opinions de Clàudia Lara i Pol Baldomà

Clàudia Lara i Pol Baldomà

La prevenció de tothom

Com no pot ser d’altra manera, començarem citant la famosa pandèmia, aquesta que ha evidenciat deficiències estructurals i ha provocat un retrocés immens en àmbits clau, especialment, en l’anomenada transició ecològica. Aquest xoc social l’hem de poder reconvertir en propostes per solucionar…