29.07.2021 |

La prevenció de tothom

La primera proposta és un canvi de models de consum, però sobretot de fabricació, que és on cal posar la lupa, ja que per exemple, només a les fàbriques de Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé i Unilever es produeixen més de 500.000 tones de residus plàstics entre totes
La prevenció de tothom

Com no pot ser d’altra manera, començarem citant la famosa pandèmia, aquesta que ha evidenciat deficiències estructurals i ha provocat un retrocés immens en àmbits clau, especialment, en l’anomenada transició ecològica.

Aquest xoc social l’hem de poder reconvertir en propostes per solucionar totes aquelles mancances que arrosseguem des de fa dècades. Aquestes es van accelerant progressivament i perjudicant greument al nostre planeta que ja es trobava en un estat crític. 

La primera proposta és un canvi de models de consum, però sobretot de fabricació, que és on cal posar la lupa, ja que per exemple, només a les fàbriques de Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé i Unilever es produeixen més de 500.000 tones de residus plàstics entre totes. La prevenció de residus s’ha de realitzar durant tota la cadena de producció i distribució i que aquesta responsabilitat no recaigui només sobre el consumidor final a qui habitualment se li atribueix.

A més a més, hem vist com durant aquesta pandèmia, empreses com Mercadona, Amazon o Netflix han augmentat substancialment els seus beneficis, proposem per tant, en segon lloc, una taxa COVID que gravi les grans diferències de beneficis en aquests temps per dedicar-los a enfortir l’Estat del Benestar i sobretot a frenar el retrocés en l’àmbit ecològic.

Sempre se’ns ha presentat el reciclatge com la solució al problema dels residus, però les dades ens mostren que es recicla menys d’un 25% dels residus plàstics, per això, creiem que el reciclatge no és l'única solució, sinó que ha d’anar indestriablement unit a la prevenció, ja que tot residu que no es produeix, no s’ha de reciclar.

La prevenció de tothom
comentaris