Opinions de Pau Juvillà

Pau Juvillà

Un banc de terres perquè la terra sigui per qui la treballa

Als Països Catalans s’està esdevenint un procés intens de capitalització, concentració i industrialització de l’agricultura que porta associat un acaparament de terres. Amb la crisi financera de 2008, en la que es va produir un inesperat augment dels preus dels aliments a escala global, els agents…