Opinió

POLIS, la #NovaMollerussa Participativa

La societat mollerussenca assisteix a un debat sobre la relació cada cop més crítica entre la ciutadania i les institucions democràtiques, però al mateix temps, està reclamant una veritable nova manera de fer i nova manera d’actuar en l’esfera pública.

La societat mollerussenca assisteix a un debat sobre la relació cada cop més crítica entre la ciutadania i les institucions democràtiques, però al mateix temps, està reclamant una veritable nova manera de fer i nova manera d’actuar en l’esfera pública.

En aquest sentit, només existeix una única alternativa per combatre la desafecció política i recuperar la confiança de la gent. Això passa per la participació i la transparència, atès que la classe política és servidora de la confiança del poble i aquest ha de tenir mecanismes per practicar un control, i no és suficient una vegada cada 4 anys, ha de ser una manera de fer habitual. Siguem valents.

Participació. Una paraula plena de significats i que desperta moltes emocions. Una paraula habitual en la vida quotidiana dels municipis, en la gestió dels ajuntaments i en les activitats de les associacions. Una paraula carregada de potencialitats i de possibles riscos. Les polítiques participatives estan destinades a millorar els canals entre la ciutadania i els seus governants, no són joguets que s'empren a conveniència per tractar problemes que generen dubtes i por a qui governa.

No podem oblidar que CIU porta governant aquesta ciutat i bona part del territori ponentí, d’una forma gairebé ininterrompuda, des de fa més de 35 anys;i l'actual alcalde de Mollerussa ha format part del govern de la ciutat des de fa més de 15 anys en tres legislatures,i  mai s’ha caracteritzat per impulsar cap procés participatiu.

ERC Mollerussa creiem en els valors d’aquesta nova manera de fer política i estarem al costat d’aquells que hi creguin de veritat. De la mateixa manera, vetllarem perquè tots aquells que volen encetar en la seva dinàmica política aquests processos, no ho facin perquè ara estigui  de moda o perquè el problema que volen solucionar pot crear massa debat o generar dubtes de la seva gestió, sinó per una confiança plena en la seva ciutadania i en la nova manera de gestionar la nostra ciutat.

No pot ser que ens omplim la boca de processos participatius en pre-campanya electoral i en temes que estan damunt la taula des de fa dècades quan mai els han practicat. Això genera confusió, allunyament i poca confiança.

Si de veritat es volen posar en pràctica polítiques participatives, s’ha de fer bé i explicar amb profunditat quins temes de la ciutat abastaran; i vetllar perquè tota la informació sobre el projecte arribi amb la màxima transparència al conjunt dels ciutadans per tal que puguin prendre la decisió més encertada.

Seria bo practicar aquestes polítiques en la configuració dels pressupostos? Seria bo configurar polítiques participatives en actuacions que superin el milió d'euros? Seria bo implementar polítiques participatives en actuacions urbanístiques prioritàries del que depèn el futur de la ciutat? Seria bo implementar polítiques participatives en la realització d'infraestructures? La nostra resposta a aquestes preguntes és clara i contundent, SÍ, SÍ, SÍ i SÍ.

És obvi que el govern d’aquesta ciutat no ha tingut cap inconvenient en prendre decisions a les portes d’unes eleccions municipals que modifiquen la concepció urbanística de Mollerussa, la seva mobilitat i que poden hipotecar bona part dels recursos econòmics dels propers anys sense plantejar realitzar cap procés participatiu! Al cap i a la fi, ens afecta a tots. A més, si mirem un xic més amb atenció, ens adonarem que fins a dia d’avui no s’han fet masses coses per millorar el dia a dia de cada un dels ciutadans de Mollerussa. Ara corre-m’hi tots.

Com diria el mestre, ara no toca! Després, i fet d’una altra manera, segur que sí. Sobretot si ho impulsem els que realment creiem en l’opinió dels ciutadans. 

comentaris