09.05.2021 |

Alliberament AP2, SI. Desdoblament N-240, NO.

Fets, no paraules. Aquesta és la premissa que cal aplicar en el conflicte derivat de l’elevada sinistralitat a la carretera N-240.

Alliberament AP2, SI. Desdoblament N-240, NO.

Fets, no paraules. Aquesta és la premissa que cal aplicar en el conflicte derivat de l’elevada sinistralitat a la carretera N-240. Fa temps que es demanen solucions. Però les solucions no arriben. Dos anys més tard de la creació de la plataforma “Prou morts a la N-240”, el problema continua sobre la taula i no s’ha executat cap mesura que contribueixi substancialment en la millora de la seguretat d’aquesta via i es posa de manifest, novament, la manca de sensibilitat que el ministeri de Foment té vers el territori, materialitzada en l’endarreriment en les obres previstes a aquesta via, com són la construcció de la rotonda de Margalef, o la manca de compromís en temes de seguretat, ja que per posar un exemple, les rotondes projectades a Juneda no s’han previst en els pressupostos per enguany, malgrat que van estar plantejades fa molt de temps.

Com a mesura definitiva i immediata per a reduir la sinistralitat proposem l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2. Aquesta proposta, suposaria treure molt trànsit de l’N-240, tot garantint una connexió bona, ràpida i gratuïta entre l’interior i la costa, evitant perjudicis agrícoles i ambientals amb un import del rescat actuals de 85,8 milions d‘€, molt inferior al cost del desdoblament 305,4 milions d’€.

Optar pel desdoblament de la N-240, és endarrerir la resolució del problema mitjançant la inversió innecessària de recursos públics, quan ja disposem d’una eina infrautilitzada i a bastament amortitzada, com és l’AP-2, amb un traçat gairebé paral·lel a la N-240, el rescat de la qual és un valor inferior al cost del desdoblament, ja que la seva concessió amb l’empresa Abertis acaba l’any 2021. Cal defugir dels interessos especulatius i aliens al nostre territori que poden derivar-se de les decisions d’allargar la concessió de l’AP-2 o de projectar noves infraestructures.

D’altra banda, hi ha actuacions previstes a la N-240 per a eliminar encreuaments perillosos, com ara la rotonda de Margalef, obra que el Ministeri de Foment s’havia compromès a acabar el 2015 i que fins ara no s’ha començat, o altres rotondes previstes a Juneda, que ni tan sols s’han inclòs als pressupostos generals del 2016. Cal prioritzar la seguretat a la nostra xarxa viària.

El model d’ERC es basa en l’equilibri territorial i en la gestió sostenible. No podem permetre més impacte ambiental ni perjudicar més l’economia productiva d’una comarca que ja està prou afectada per infraestructures de gran magnitud com són l’AVE i l’AP-2. Per això demanem la racionalització dels recursos, respecte vers la ciutadania i la protecció del medi ambient i sobretot, sensibilitat i celeritat en la resolució dels temes de seguretat a la xarxa viària. Volem construir un país nou i no podem concebre’l des d’una perspectiva obsoleta, sense aprendre dels errors, prenent mesures a llarg termini sobre temes urgents, sense prioritzar la ciutadania davant els interessos especulatius. Per això cal l’alliberament del peatge de l’AP-2. És l’hora dels fets, no de les paraules.

Alliberament AP2, SI. Desdoblament N-240, NO.
comentaris