Opinió

Gestió responsable, suport unànime

Des d’una marcada vocació municipalista i amb una atenció especial a les necessitats dels ciutadans, la Diputació de Lleida acaba d’aprovar els pressupostos corresponents a l’exercici 2015, amb els quals es pretén cobrir les necessitats bàsiques del món local lleidatà, en uns moments d’especial migradesa econòmica, i garantir els actuals nivells de prestacions als ciutadans.

Des d’una marcada vocació municipalista i amb una atenció especial a les necessitats dels ciutadans, la Diputació de Lleida acaba d’aprovar els pressupostos corresponents a l’exercici 2015, amb els quals es pretén cobrir les necessitats bàsiques del món local lleidatà, en uns moments d’especial migradesa econòmica, i garantir els actuals nivells de prestacions als ciutadans.

Per quart any consecutiu –fet inusual en la història d’aquesta diputació– el pressupost ha estat aprovat per unanimitat dels grups polítics que conformen la Corporació, cosa que ens situa, també, en l’única diputació catalana que aconsegueix un consens tan ampli i perllongat en el temps en matèria pressupostària.

Com en els tres exercicis anteriors, el pressupost s’ha confegit a partir d’una prioritat bàsica, contundent i unívoca: l’atenció prioritària als ajuntaments i, per tant, als ciutadans. Això vol dir, escoltant, dialogant i, finalment, responent a les demandes i peticions dels nostres municipis que, en aquests moments, tenen més necessitat de recursos ordinaris per al dia a dia que no pas per a inversions. I, en aquest sentit, aquest pressupost també adapta els seus objectius perquè els recursos transferits als ajuntaments siguin utilitzats per allò que cadascun dels consistoris requereixi.

El pressupost de 2015 totalitza 106 milions d’euros, quaranta milions dels quals –més d’un terç del pressupost– es destinen directament al món local. Un altre objectiu ha estat reduir el deute històric de la Diputació. En aquest sentit, s’amortitzen 8,5 milions d’euros que, sumats a les amortitzacions dels anys anteriors, redueixen en 35 milions el deute. És així com la institució se situa en un nivell de sanejament molt adequat.

També es mantenen les partides destinades a la Fundació Pública de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la promoció de la cultura i la seva acció a les comarques de Lleida; i, al Patronat de Turisme, en els seus objectius de promoció de la nostra oferta turística. Per al manteniment i la millora les infraestructures pròpies de la Diputació, i també la conservació de camins municipals, es destinen 10 milions d’euros del pressupost.

Finalment, en els comptes del 2015 s’incrementen els ajuts a famílies i entitats sense ànim de lucre; és a dir, en acció social es destinen 8,5 milions d’euros d’acció directa a les persones i a entitats i associacions.

El pressupost és la columna vertebral de qualsevol administració. Poder-lo consensuar com hem fet aquests darrers quatre anys és una mostra de responsabilitat de tots, tant de l’equip de govern com de la resta de grups polítics. És per això que vull agrair als diputats i diputades el seu treball, esforç i generositat a l’hora de trobar aquell punt que ens uneix en la gestió dels recursos d’aquells que representem en uns temps en què, per al bé de la comunitat, calen grans consensos.

Comentaris