22.06.2018 |
Jordi Baró Vilalta
17:48
28/03/17

Com aconseguir la teua llibertat financera

Gràcies a una adequada planificació financera, esforç, constància i una mica de paciència, tothom pot aconseguir estabilitat en les seues finances personals i, amb el temps, fer créixer els seus estalvis.

Com aconseguir la teua llibertat financera

Gràcies a una adequada planificació financera, esforç, constància i una mica de paciència, tothom pot aconseguir estabilitat en les seues finances personals i, amb el temps, fer créixer els seus estalvis.

A diferència del que moltes persones creuen, la planificació financera no és quelcom exclusiu de les empreses i dels grans patrimonis. Independentment dels diners que guanyis o dels que ja tinguis estalviats, tothom qui estigui interessat a mantenir i/o fer créixer el seu patrimoni hauria de seguir les pautes que avui explicarem. 

Abans, però, hem de definir dos conceptes que s’han de tenir molt en compte a l’hora de començar amb la nostra planificació: la inflació i la diversificació. 

LA INFLACIÓ

Segur que moltes vegades hem escoltat aquest terme, però no ens hem parat a pensar què significa ni, sobretot, com ens afecta. Es podria definir com l’augment generalitzat del nivell de preus d’una sèrie de bens i serveis o, dit d’una manera més senzilla, com van canviant (normalment a l’alça) els preus de les coses que comprem al llarg dels anys. IMATGE Financer report-2

Segons l’INE (Institut Nacional d’Estadística), la inflació mitjana anual a Catalunya en els últims 15 anys supera el 3%. Ara bé, també hem de tenir en compte que, segons la cistella de la compra de cada família, aquest increment dels preus pot ser, per desgràcia, força superior. Així doncs, la primera premissa per a una planificació financera adequada és que els nostres estalvis tinguin una rendibilitat que superi la inflació i els impostos al llarg dels anys. Si no s’aconsegueix, hem d’acceptar que amb els diners que tenim avui no podrem comprar el mateix d’aquí, per exemple, a 5 anys. Passarà el que s’anomena perdre poder adquisitiu. 

LA DIVERSIFICACIÓ

La popular frase de “no posar tots els ous a la mateixa cistella” és més important del que sembla. Si bé és cert que hi ha molts tipus de diversificació (temporal, geogràfica, per vehicle d’inversió, de mercats financers, etc.), el concepte més important amb el que el lector s’ha de quedar és que diversificació és igual a seguretat. L’objectiu principal de la diversificació és minimitzar el risc en les nostres decisions d’inversió, el qual és vital per desenvolupar una correcta planificació financera.

Diversificació temporal

La idea és organitzar els diners en funció dels nostres objectius i de l’horitzó temporal que tinguin, és a dir, de quan els haurem d’utilitzar. Un error molt habitual és tenir tots els diners “a la mateixa bossa”, ja siguin per anar de vacances, per als estudis dels fills o per a la jubilació. Aquest fet té, malauradament, dues conseqüències clares que ens allunyen de la llibertat financera: la primera és que els diners no estaran treballant, sinó que estaran acumulats en algun producte sense rendibilitat (i, per tant, sense superar la inflació); i la  segona és que, quan arribi el primer imprevist, agafarem els diners de, per exemple, la universitat dels nostres fills per fer-hi front.

L’alternativa és crear una “piràmide financera” que ens ajudi a organitzar els nostres diners i ordenar-los en 5 grans blocs ,en funció de quan els necessitarem:

- Dia a dia: diners necessaris per fer front a les despeses mensuals.

- Curt termini: diners per a imprevistos. “Coixí de seguretat”.

- Curt-mitjà termini: estalvis per a objectius propers (vacances, etc.).

- Mitjà-llarg termini: inversions per a objectius més grans (compra d’habitatge, estudis dels fills, etc.).

- FUTUR: capital necessari per mantenir el nostre nivell de vida quan deixem de treballar. Sense cap mena de dubte, és el més important i, degut al dubtós i força insostenible sistema de pensions públiques actual, el moment de la nostra vida en què més diners necessitarem tenir acumulats.

Diversificació geogràfica i sectorial

En un món tan globalitzat com l’actual, hem de saber que tothom, sense importar massa els diners que tingui, pot accedir als mercats financers internacionals i aprofitar-se del creixement de l’economia global. Així podem tenir els diners diversificats en països diferents i en sectors diferents, i que aquests tinguin un nivell de seguretat més alt gràcies a aquesta diversificació.

Diversificació per mercats financers

A nivell general, existeixen 3 mercats en què les persones poden posar a treballar els seus diners.

- Actius monetaris: deute d’empreses o estats amb l’objectiu que en un curt termini (menys de 18 mesos) et tornin el capital i una mica de rendibilitat. Normalment, molt conservadors però amb rendibilitats mitjanes força baixes.

- Renda fixa: molt semblant a l’anterior, però amb un horitzó temporal més llarg i, per tant, amb possibilitat de tenir més rendibilitat però també assumint més risc.

- Renda variable: inversió en empreses amb l’objectiu de beneficiar-te de la seua evolució i dels seus resultats. Històricament és el mercat amb més rendibilitat, però també amb més risc.

Escollir el mercat més adequat dependrà de l’horitzó temporal de cadascú, de la liquiditat desitjada, de l’aversió al risc i, també, de la rendibilitat esperada.

Diversificació per vehicles d’inversió

Per últim, però a la vegada necessari, s’ha d’escollir quin vehicle d’inversió (producte) utilitzar per posar a treballar els diners. Hi ha moltíssimes opcions (fons d’inversió, dipòsits, obligacions, plans de jubilació, compte corrents, etc.), però les dues coses més important són: primer, NO et plantegis cap producte si abans no has definit els teus objectius, les teues necessitats i el teu perfil de risc i, segon, NO contractis res si no entens perfectament el producte ni què implica.

Així doncs, aconseguir una correcta planificació financera i assentar les bases per tenir llibertat financera no és senzill, i segurament es necessita l’ajuda i l’assessorament personalitzat i continuat d’un professional del sector. Amb tot, recordar els conceptes bàsics que hem tractat és un bon inici:

- Hem d’identificar i quantificar els nostres objectius financers de curt, mitjà i llarg termini. Fer una anàlisi d’on som i on volem arribar és una bona alternativa.

- Diversificar és importantíssim per incrementar la seguretat dels nostres estalvis i inversions.

- Hem d’intentar aconseguir una rendibilitat per als nostres diners que, de mitjana, superi la inflació i els impostos al llarg dels anys. I sí que es pot.

- El producte és quelcom necessari, però és l’últim pas del procés. Fes “els deures” abans d’escollir res i, sobretot, no contractis el que no entens.

Jordi Baró Vilalta
M: 655 90 37 73

https://www.linkedin.com/in/jordibarovilalta

Comentarios