04.12.2021 |
Marc Solsona
21:42
11/11/21

Reciclatge i fiscalitat

A Mollerussa, el 2020 vam generar 7.908 tones de residus municipals, un 7% més del que vam generar el 2019. Una dada important és que el 2020 la generació de residus per habitant ha estat d’1,48 quilos diaris o, cosa equivalent, uns 540 quilos anuals, mentre que l’any anterior va ser 1,38 quilos diaris
Reciclatge i fiscalitat

El reciclatge és la clau per entendre tota la fiscalitat que va associada directa e indirectament al cost de la recollida de la brossa. Però abans de parlar de reciclatge, hem de parlar de la brossa que generem com a ciutadans per, en funció del volum, poder posar en magnitud el reciclatge a realitzar i els costos a gestionar.

A Mollerussa, el 2020 vam generar 7.908 tones de residus municipals, un 7% més del que vam generar el 2019. Una dada important és que el 2020 la generació de residus per habitant ha estat d’1,48 quilos diaris o, cosa equivalent, uns 540 quilos anuals, mentre que l’any anterior va ser 1,38 quilos diaris. Per contextualitzar, la mitjana catalana al 2019 va ser 1,44kg/hab/dia i la mitjana europea 1,33kg/hab/dia.

El 2020, malgrat generar més tones de residus, s’han recollit selectivament 3.827 tones, un 11% més que el 2019, i representa un índex de recollida selectiva bruta del 48’39%, per sobre de la mitjana català que estava situada el 2019 al 44,8%. L’índex que marca si estem fent prou bé o no la selectiva és, però, l’índex de recollida selectiva neta, i aquest a Mollerussa és al 46,17%, uns deu punts per sobre la mitjana català que el 2019 que era de 36,4%.

L’objectiu per al 2025 marcat per la UE és assolir el 55% de reciclatge. Per arribar a aquest objectiu la Generalitat de Catalunya, via l’Agència de Residus, ha incrementat en els últims anys i ho seguirà fent fins al 2024, el cànon o gravamen per tona de fracció rebuig portada a l’abocador. Aquesta pujada és escandalosa, ja que hem passat de 19,10€/tona el 2016 als 53,10€/tona el 2020 i la projecció aprovada serà d’un increment anual del 12% del cànon (59,10€/tona -2022 // 65,30€/tona – 2023 // i 71,60€/tona – 2024). Per tant, el problema el tenim en el fet que no reciclem prou bé la fracció resta. Teòricament, aquesta fracció hauria de constituir només el 16% del pes dels residus municipals. A Mollerussa, però, el 2020 representa el 52% dels residus municipals recollits. Hem d’afrontar doncs que no n’hi ha prou en anar millorant els índexs cada any, perquè l’increment del cànon i l’increment de tones generades és molt superior a la millora dels números del nostre reciclatge.

Si no apliquem alguna mesura, l’increment de la taxa de la brossa anualment serà inevitable. És per això que l’equip de govern treballem perquè aquest 2022 sigui l’últim any en què pugem aquesta taxa, la qual, malgrat que l’increment del 10% la situa en 94,13€ per habitatge, segueix sent un import inferior al de la resta de capitals de comarca de Lleida de característiques similars a Mollerussa. La pressió fiscal a Mollerussa està controlada malgrat els ajustos necessaris dels últims anys i per això, amb la voluntat de mirar de “premiar” o, si més no, de no “penalitzar” a aquelles persones que estan fent bé el reciclatge, treballem per impulsar una acció concreta, aprofitant la implantació de noves tecnologies, que incideixi directament en l’ús dels contenidors de rebuig i d’orgànica per reduir de manera radical el número de tones de la fracció resta que arriben a l’abocador. Només així podrem estabilitzar la taxa i, en alguns casos, reduir-la, la qual cosa és l’objectiu final.

Reciclatge i fiscalitat
comentaris