24.09.2021 |

La pagesia lleidatana, exemple de civisme i convivència

Els pagesos de les Terres de Lleida són un dels nostres actius més essencials com a poble. No només econòmicament, sinó també a nivell identitari, social, cultural i històric

La pagesia lleidatana, exemple de civisme i convivència

Els pagesos de les Terres de Lleida són un dels nostres actius més essencials com a poble. No només econòmicament, sinó també a nivell identitari, social, cultural i històric. Malauradament, però, són un sector vulnerable; i per això, encara resulten més absolutament incomprensibles i inadmissibles les crítiques ferotges que des de determinats sectors s’han llançat indiscriminadament al llarg dels darrers dies al conjunt de la pagesia lleidatana.  

Unes acusacions totalment interessades i impregnades de populisme que no fan sinó criminalitzar injustament i infundada els nostres pagesos fent creure al conjunt de la societat que practiquen de forma generalitzada vulneracions dels drets dels temporers de la fruita. Aquestes afirmacions no només danyen greument la imatge de la nostra terra i la nostra pagesia -perjudicant i entorpint la seva tasca vital pel territori-, sinó que manquen a la veritat. 

Les condicions laborals dels temporers que treballen en la recollida de la fruita han estat sempre i en tot moment motiu d’ocupació i de preocupació per a les administracions, els municipis, els sindicats i els pagesos lleidatans. És per això que, colze a colze i any rere any, Lleida ha anat creixent en aquest aspecte fins a fer de la nostra terra, entre tots, un exemple generalitzat avui en dia d’integració, civisme i convivència.  

Som plenament conscients i ens preocupen, però, les males praxis i els salaris per sota de la normativa vigent que encara pateixen injustament alguns dels nostres temporers. Unes pràctiques que cal que siguin eradicades sense més demora i resoltes de forma decidida amb el consens de tots els agents implicats, però que en cap cas són -tal i com pretenen fer creure de forma interessada des de determinats sectors- pràctiques generalitzades al sector. Ans al contrari. I és que precisament gràcies al treball conjunt de pagesos, administracions públiques, cooperatives, sindicats i temporers, les males praxis en el sector de la pagesia lleidatana són avui un fet radicalment aïllat i en vies d’extinció.   

És de vital importància, doncs, que entre tots defensem públicament i posem el nostre gra de sorra per potenciar el nostre model exitós de convivència i civisme. Un model que segur que encara té marge de millora, però del que ens en podem sentir plenament orgullosos. Només cal viure el dia a dia de la immensa majoria dels nostres pobles per palpar la realitat de la nostra societat i comprovar de primera mà la tasca essencial de pagesos i temporers i la relació d’harmonia, professionalitat i respecte mutu que germina entre tot el sector.   

La pagesia lleidatana, exemple de civisme i convivència
comentaris