Opinió

Lo Lleidatà Implicat

No sóc un polític darrera una taula de despatx, o sols assegut a una cadira als plens, tinc la plena convicció que únicament des de la proactivitat poden emergir els canvis positius que Lleida, la ciutat que estimo, necessita

Projecte de ciutat, idees reflexionades, esforç, dedicació i treball diari són les claus per emprendre accions efectives perquè les propostes i les idees esdevinguin fets reals. Tot plegat es tradueix en serveis a la ciutadania. Des d’un bon inici, he plantejat un programa polític que no deixa punts a l’aire, ni es limita a frases populistes o argumentacions demagògiques, sinó que es basa en el treball de camp, observació, escolta i recollida de propostes de millora expressada pels propis ciutadans.

No sóc un polític darrera una taula de despatx, o sols assegut a una cadira als plens, tinc la plena convicció que únicament des de la proactivitat poden emergir els canvis positius que Lleida, la ciutat que estimo, necessita.

Implicació significa fer de la nostra ciutat una Lleida millor, per i al servei de les persones. En aquest sentit, el projecte de la Lleida Implicada, és construeix, avança i s’esmena en el seu dia a dia. Per aquest motiu ja, a data d’avui, us faig a continuació un petit avenç i de mode resumit d’alguns dels eixos bàsics d’actuació:

Seguretat Ciutadana. No pararem d’insistir fins a aconseguir que es facin convocatòries d’accés a la Guàrdia Urbana, convocant un bon nombre de places. Així mateix, a l’augmentar la plantilla base, caldrà reconsiderar el fet de convocatòries públiques de promocions verticals, pel que fa a càrrecs de comandament interns. També, valorem com a imprescindible dotar la Guàrdia Urbana dels recursos materials i dels equipaments necessaris.

La manca de seguretat a la nostra ciutat és més que evident, amb dades suficients per objectivar-se, d’acord a l’augment de robatoris, furts, ocupacions il·legals, augment d’agressions sexuals.

Urbanisme i Mobilitat. Insistim en la supressió de totes les barreres arquitectòniques que puguin haver a Lleida i que, en conseqüència, generen un obstacle per aquelles persones amb discapacitat física i/o amb mobilitat reduïda. Altrament, volem implementar un rigorós control viari que té com a prioritat una conducció sana i erradicar-ne la sinistralitat.

A més, som defensors de promoure la mobilitat, fent ús dels transports públics i el que implica disposar de més freqüències de totes les línies de bus, en especial atenció als barris i nuclis perifèrics, potenciant la connexió d’aquests amb el centre de la ciutat.

Lleida, com a capitalitat. És un fet real i històric que sempre ha estat considerada la Ventafocs de Catalunya. Volem una Lleida líder, reforçada, amb identitat i veu pròpia. Per tot, incidim en què la clau és generar riquesa local. És necessari revitalitzar el comerç de barri i proximitat. També els mercats municipals, alguns d’ells en procés de deteriorament  i “finit”. Acabar amb els cementiris de persianes abaixades, que l’actual Govern no està posant solució. Apostem per uns polígons industrials a l’alçada del nostre teixit empresarial i productiu.

Des del PP volem crear la “marca de Lleida” i obrir la nostra ciutat al món: productes, béns i serveis, coneixement, el capital, la tecnologia, innovació. Una marca de qualitat i reconeguda.

Com bé sabeu, un dels punts més forts i importants del meu treball: els barris. Tots i cadascun dels barris de la ciutat; i cobra un pes i rellevància especial d’on soc descendent: l’Horta. Actualment, estem elaborant inventaris de les deficiències que es detecten en cadascun dels barris i partides de l’Horta. A partir d’aquí, plantegem mesures d’actuació immediates.

També, saber que la Lleida Implicada és la Lleida que es sensibilitza i posa mesures per pal·liar els efectes del canvi climàtic. La Lleida Implicada també és social, al servei de les persones, allò que l’actual Govern deixa de banda, que és la Lleida que ha d’emmirallar-se en l’Estat del benestar, en la protecció sense límits als drets dels infants, en la joventut i oferir més oportunitats formatives, laborals, perquè ells són el futur. Per tant, tolerància zero front qualsevol tipus de violència, maltractament infantil i abusos sexuals infantils.

La Lleida Implicada que us presento i ofereixo és pròxima als ben anomenats “feliços anys 20”. La realitat actual és contrària i feixuga. Donar continuïtat a l’actual Govern és ser més prop que mai del crack del 29.

Comentaris