19.08.2022 |
beneficis
Món Rural
Imatge de la zona regable dels Canals d'Urgell @cgcu

Els beneficis de la modernització dels Canals d’Urgell

El regadiu ocupa el 29% de la superfície agrícola útil de Catalunya, 261.440 ha, el 47,7% de les quals són de reg per gravetat, per tant, pendent de modernitzar, segons dades del 2018