29.01.2022 |
hola
Opinió

Hola mama!

Alguna cosa he escrit sobre la Mare, però estic segura que la mica que n’he dit és insignificant, comparat a tot el que ella es mereix... I sobre aquell ésser…