El concepte d’atenció domiciliària al segle XXI: l’adaptació a cada realitat

2
photo_camera Amb seu a Mollerussa, ADEL vol anar més enllà d’un llistat de serveis de l’àmbit sanitari, social o educatiu

Publireportatge

Els humans, des de temps ancestrals, han intentat trobar les fórmules per aconseguir la longevitat. Amb els pas dels anys s’ha aconseguit una major esperança de vida, però el cos humà no deixa de ser una màquina que, com a tal, també l’afecta els desgast dels pas dels anys. SmallLogo

Aquesta millora de la qualitat de vida, la longevitat, ha provocat nous escenaris i noves necessitats, donat que aquesta etapa de la vida no totes les persones l’afronten de la mateixa manera. Les circumstàncies de l’etapa d’inactivitat laboral i de tercera edat també ha afectat els entorns familiars, que es veuen obligats a fer front a noves realitats, de persones grans o persones dependents. 

En aquest escenari es crea la necessitat d’un servei, que en la majoria de casos, a l’entorn de les persones que el precisen, se’ls difícil d’afrontar. Els circuits de Serveis Públics no poden afrontar la demanda amb les particularitats o la generalització dels casos, per la qual cosa existeix un dèficit que s’ha suplert per alternatives semiprivades. IMG_4095

Davant d’aquesta necessitat palpable, professionals amb experiència decideixen traslladar els seus coneixements a l’àrea privada, sense limitacions per elevar la seva aportació a una millor qualitat i oferir una resposta ràpida i eficaç.

El projecte ADEL

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de servei de l’Eva Lorente, una professional amb una gran experiència aconseguida en la seva tasca d’Orientadora i Inseridora laboral amb col·lectiu en risc d’exclusió social. El contacte al llarg de quinze anys amb col·lectius molt diversos, tant en edat, gènere, cultura o situació econòmica, fa forjar en l’Eva els fonaments del seu projecte. 

ADEL, Atenció Domiciliaria Eva Lorente, neix a principis del 2019 amb la voluntat d’oferir un servei totalment personalitzat i adaptat a cada realitat, un ventall suficientment versàtil per respondre a cada necessitat. Segons explica l’Eva, és massa corrent comprovar que es fan ofertes tancades poc funcionals que tan sols encareixen el servei.

ADEL desplega la seva oferta de servei domèstic amb àrees individualitzades de neteja, planxa o cuina, segons la necessitat de la demanda. El servei de cuidadors, en el mateix sentit d’individualització, des de la cura, l’atenció o la comunicació amb les persones ateses. IMG_4100

En la constatació de les necessitats actuals, ADEL incorpora el servei de cangur, amb el detall que, a més, es fa amb competència lingüística en anglès. Una oferta innovadora que optimitza la dedicació del personal amb tasques pedagògiques complementàries.

L’experiència d’ADEL entra en el segment de la gestió administrativa i laboral de la contractació dels serveis domèstics, contractes i nòmines, entre altres.

ADEL, amb seu a Mollerussa, vol anar més enllà d’un llistat de serveis en l’àmbit sanitari, social o educatiu. La seva voluntat és desplegar una solució per cada demanda, escoltant, estudiant i adaptant la, solució més adient a cada cas. 

Eva Lorente assegura que l’atenció i el suport a les persones no es pot tancar en un catàleg de disseny comercial. La resposta a l’atenció s’ha de desplegar amb la plena complicitat de l’usuari: és amb aquesta màxima que neix ADEL.

Atenció Domiciliària Eva Lorente  ADEL BANER MAIG-2019
Av. de la Pau, 34
25230 Mollerussa, Lleida
Tel. 690 15 10 01
[email protected]

Comentaris