La Cooperativa d'Ivars d'Urgell va celebrar la seva assemblea anual aquest diumenge

L'entitat del Pla d'Urgell va tancar l'exercici de l'any 2015 amb un total de 2.185 socis actius i 1.360 socis col·laboradors

Imatge de les instal·lacions de la Cooperativa d'Ivars interior
photo_camera Imatge de les instal·lacions de la Cooperativa d'Ivars d'Urgell

La Cooperativa d'Ivars d'Urgell, que aquest any passat ha celebrat el seu centenari, va facturar durant el 2015 un total de 173,77 milions d'euros, la qual cosa representa un 1,03% menys que la xifra assolida el 2014. A final de l'any passat la cooperativa estava constituïda per 2.185 socis actius i 1.360 socis col·laboradors.

Les xifres, incloses en l'informe anual de 2015, les va presentar aquest diumenge el Consell Rector de la cooperativa, per a la seva aprovació en l'assemblea general de socis.

La cimera de la Cooperativa d'Ivars, destacava que la producció de pinsos del passat any va ser de 314.928 tones, la qual cosa suposa un increment del 5,27% en relació a l'any anterior. Desglossant la dada per fàbriques, a Ivars es van produir 185.247 tones, és a dir, un 58,82% del total; a Torregrossa 107.423 tones, un 34,11% del total i a La Fuliola 22.258 tones, un 7,07% del total.

Activitats de la Cooperativa d'IvarsPel que fa a la secció de cereals durant la campanya 2015/2016 es van comercialitzar 8.673 tones de blat, el que representa un 17,87% més que la campanya anterior. També es van entrar 35.729 tones de panís humit, equivalents a 33.623 de panís sec. Això ha suposat una disminució respecte a la campanya anterior del 20,77%. Enguany la cooperativa ha continuat la recepció de panís pastone, del qual es van entrar 12.874 tones, el que representa un 65,93% més que la campanya anterior.

En un altre ordre de coses, la producció total de bestiar porcí comercialitzat a escorxador va ser de 477.541 caps, amb un volum de facturació de 53,14 milions d'euros. La producció de bestiar boví comercialitzat a escorxador va ser durant el 2015 de 20.721 caps d'engreix, uns 3.244 caps més respecte a l'exercici 2014 (+18,56%). El volum de facturació es va situar en 19,38 milions d'euros, el que suposa un 15% més que l'any anterior.

Des de la cooperativa es van vendre en viu durant el 2015 un 20,3% dels vedells cap a països àrabs i Portugal, un 26,8% es va vendre a Mercadona, i el 52,9% restant a una vintena de firmes tant de Catalunya com de la resta de l'Estat. Durant el 2015 la cooperativa d'Ivars va diversificar la comercialització de corders i va assolir un volum total de 21.865 caps i 1,77 milions d'euros de facturació.

.

Comentaris