DIPUTACIÓ DE LLEIDA / 05 JUNY 2012

Diputació i la Caixa col·laboren en la integració de col·lectius amb risc d'exclusió

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé i el delegat general de la Caixa, Enric Pujol, signen la renovació del conveni per a la conservació dels espais naturals de Lleida i la inserció de col·lectius en risc d’exclusió a través d’iniciatives mediambientals.
photo_camera Joan Reñé i Enric Pujol en el moment de la signatura.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé i el delegat general de “la Caixa” a Lleida, Enric Pujol, han renovat  l’acord de col·laboració entre ambdues entitats en el que ratifiquen el seu compromís amb la conservació i millora dels espais naturals als municipis lleidatans i la inserció en el món laboral de les persones en risc d’exclusió. L’acord té una vigència d’un any i compta amb la inversió per part de l’entitat financera 1,2 milions d’euros Des de l’any 2005, que es va posar en marxa el programa de conservació i millora de les àrees naturals, la Caixa ha destinat un total de 7, 8 milions d’euros.

Les iniciatives que es desenvoluparan al llarg de 2012-2013 se centraran  dins dels següents àmbits d’actuació: Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis, manteniment d’hàbitats d’interès, millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera, restauració d’àrees degradades, millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat, reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local, foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació, potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica, i  implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació d’aquestes energies.

Un dels objectius de la Diputació de Lleida respecte al conjunt d’espais naturals és garantir la preservació dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat.  

Paral·lelament, l’Obra Social “la Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn natural.Comentaris