Jornada a la Diputació de Lleida, per tractar l'endeutament dels ens locals

A petició de les entitats locals del territori, la Diputació de Lleida ha organitzat aquest dijous, una jornada per informar als tècnics locals de les novetats de la Llei orgànica d'estabilitat presupostaria i sostenibilitat financera i la Llei de pressupostos de l'Estat de 2012.
Participen en la jornada 150 tècnics municipals del territori.
photo_camera Participen en la jornada 150 tècnics municipals del territori.

Aquesta jornada, coincideix amb el moment en què s’inicia l’elaboració dels pressupostos pel 2013 i vol donar a conèixer als ens locals les novetats de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera i de la Llei de pressupostos de l’Estat de 2012.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha estat l’encarregat de presidir l’acte d’inauguració de la jornada, al que també ha assistit l’interventor de la Diputació de Lleida, Josep Mateu.
La jornada està adreçada a secretaris, interventors, assessors i tècnics dels departaments jurídics, d'intervenció, de secretaria i de presidència de la Diputació de Lleida, consells comarcals i ajuntaments de Lleida. El gran nombre d’assistents, gairebé 150, ha fet necessari habilitar una sala annexa.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que es tracta d’una trobada que vol informar els ens locals dels canvis normatius que s’han produït i es produiran en els comptes de les administracions locals.
Reñé ha afegit que aquesta jornada ha despertat un important interès,  

la qual cosa demostra la professionalitat dels secretaris i interventors dels ajuntaments de les comarques lleidatanes per gestionar de la millor manera possible els canvis normatius.

Els ponents de la jornada són la sotsdirectora general adjunta d'Anàlisi i Comptes del Sector Públic (IGAE) del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, Esther Garcia Manzanares, que parlarà sobre el càlcul de la capacitat i necessitat de finançament del subsector de les corporacions locals, i
el responsable de l'àrea de Corporacions Locals del Departament Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Ramon Auset i Martí, que parlarà sobre els procediments en matèria de tutela financera dels EELL en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. També participarà la subdirectora de Política Financera, Assegurances i Tresor, Divina Alsinet i Bernadó.

Comentaris