L’Obra Social de la Caixa dóna 3000 € per a ajuts d’urgència social

Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà han constatat, en el seu treball diari, l’increment de persones que necessiten ajuts d’urgència

Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà han constatat, en el seu treball diari, l’increment de persones que necessiten ajuts d’urgència, per poder pal·liar les seves necessitats bàsiques i les desigualtats i els riscos de vulnerabilitat que pateixen les famílies en una situació de pobresa emergent i estructural (bàsicament per la situació de manca de feina i/o precarietat laboral), sobretot les famílies amb fills a càrrec, monoparentals, nouvingudes i les nombroses.  

Els ajuts tenen per finalitat l’atenció de determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.  

Les necessitats bàsiques a atendre són: alimentació, vestit i allotjament i subministraments bàsics (aigua, llum i gas). També es poden incloure despeses d’atenció sanitària, de conciliació de la vida laboral i familiar en l’atenció als menors en risc en el casos de manca de suport familiar.  

La col·laboració que s’ha establert amb l’Obra Social, de la Caixa, que ha donat 3.000 € per a ajuts d’urgència social, ha representat un important suport econòmic per als Serveis Socials Bàsics del Pallars Sobirà, en tant que s’ha ampliat la borsa d’ajuts econòmics d’urgència per a pal·liar situacions d’extrema necessitat a les famílies. Tot plegat, no seria possible tampoc sense la col.laboració i la implicació de tots els altres agents del territori, dels ajuntaments, de les entitats com Creu Roja Pallars Sobirà i CÀRITAS.          

 

comentaris