El consum de préssec ha caigut a menys de la meitat en els darrers vint-i-cinc anys

La recol·lecció anticipada i el sistema actual de distribució provoquen, en molts casos i malgrat les millores varietals, la insatisfacció del consumidor

Pressec Irta seminario interior
photo_camera L’Estació Experimental de Lleida va acollir el seminari d'innovació organitzat per l'IRTA

L’any 2015 Catalunya va produir 384.000 tones de préssecs, mentre que a tot l’Estat la producció va ser d'1.337.000 tones, de les quals el 52% es van exportar principalment a Alemanya, França i Polònia. Espanya és el primer exportador mundial de préssec i el segon productor d’Europa amb el 37%, només per darrere d’Itàlia (41%).

Durant els últims 15 anys, la millora tecnològica i la innovació varietal han propiciat l’increment progressiu i major de les produccions que de les superfícies, fet que ha permès augmentar i diversificar l’oferta notablement, així com reduir els costos de producció. Tot i això, s’ha produït una disminució progressiva o estancament del consum en els últims anys. Per exemple, el 2014 cada espanyol va consumir 3,8 kg de préssecs, mentre que el 1989 era proper als 8 kg.pressecs texte

Segons l’investigador de l’IRTA Ignasi Iglesias, la satisfacció del consumidor es veu afectada clarament per la data de recol·lecció i la tipologia de fruit. L’alta i precoç coloració, i el millor calibre dels fruits de les noves varietats, indueixen a realitzar la recol·lecció anticipada en un estat de maduració dels fruits sovint allunyada de la maduresa de consum. Per solucionar la situació de baix consum és necessari i urgent un estímul del consumidor, que passa, entre altres mesures, per establir uns paràmetres mínims de qualitat en el moment de la recol·lecció i, a més, identificar les varietats en els punts de venda segons sigui el seu sabor dolç o no dolç.

La important innovació varietal que s’ha donat en les últimes dècades a Espanya, i en particular a Catalunya, no s’ha traduït en un increment del consum ni ha evitat les crisis recurrents dels preus percebuts pels productors, com és el cas de les dues darreres campanyes (2014 i 2015). Aquesta situació provoca incertesa en la viabilitat futura del sector. Per a Ignasi Iglesias, davant d’això, queda patent que la innovació varietal per se no ha complert, en general, l’objectiu de qualsevol innovació: afegir valor al producte. Nombrosos factors han de ser objecte d’estudi i han de servir per prendre mesures que permetin fer front a aquesta situació. Segons l’investigador, la manca d’ordenació de l’oferta facilita la pressió dels preus a la baixa per la distribució, amb la consegüent distorsió en la cadena de valor. A més, per poder superar aquest període d’incertesa, s’ha de garantir la qualitat en destí, mitjançant un desenvolupament marquista (exemple de la poma i altres fruites) que permeti estratègies de promoció i comunicació.

L’expert Ignasi Iglesias ha fet aquesta anàlisi aquest dijous 18 de febrer al Seminari d’Innovació Tecnològica en préssec i albercoc organitzat anualment per l’IRTA a l’Estació Experimental de Lleida.

Comentaris