Primera empresa catalana de gestió integral de projectes i instal·lacions de generació de calor

La companyia Romà diversifica la seva àrea de negoci a la gestió integral de projectes i instal·lacions de generació de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària, sota la marca de Polibiomasa.
photo_camera les noves instal·lacions es triven al terme municipal de Miralcamp.

La nova societat ofereix en un dels seus serveis,  la venda de calor amb un estalvi econòmic sense inversió sobre la tarifa energètica (electricitat, gasoil i gas) gràcies a la instal·lació d'una caldera de biomassa que distribueix aigua calenta a un o diferents edificis (District heating). El secret està en gestionar de forma sostenible els recursos naturals del nostre entorn proper, com per exemple la fusta excedent dels boscos destinada a produir aigua calenta per calefactar edificis i habitatges, així com també per a ús industrial i instal·lacions en general. Es tracta d'una empresa catalana que és pionera a oferir al client un servei còmode en quant a la gestió i recollida de residus sobrants com són les cendres, fruit de la crema de biomassa. Aquesta nova societat, a diferència de les companyies convencionals de combustibles fòssils que ofereixen aquest tipus de serveis, treballa amb combustibles nets que no contaminen doncs redueixen l'emissió de CO2 a la *atmosfera. 

Romà Polibiomasa S.L està constituïda per dues empreses, la Constructora Àrids Romà i l'empresa de serveis energètics Polibiomasa, totes les activitats que porta a terme la nova marca milloren el medi ambient en les seves diferents àrees de negoci les quals es poden desenvolupar i contractar de manera independent o en tot el seu conjunt:

• Servei integral: Romà Polibiomasa ofereix l'opció de servei tècnic per executar la instal·lació, el subministrament de biomassa, manteniment de la instal·lació i recollida i gestió de les cendres fruit de la combustió de l'energia. Es tracta d'un servei integral perquè inicia i tanca el cicle tant per al client com per a benefici del medi ambient. L'empresa comença aquest cicle en les explotacions mineres restaurades de la Constructora Àrids Romà, ara aptes per plantar cultius energètics, en aquest cas arbres, la fusta dels quals s'utilitza per produir energia; i tanca el cicle amb la recollida i gestió de cendres procedents de la crema de biomassa. Tot això garanteix una major comoditat, rendibilitat i funcionament de totes les parts implicades en el procés. 

• La comercialització d'estella de fusta també procedeix de l'aprofitament sostenible dels recursos forestals i del cultiu energètic. Per exemple, en el primer cas, la matèria primera s'obté a partir de la neteja que es fa en alguns boscos per evitar incendis. De manera que les restes forestals es destinen per produir aquesta energia neta i més econòmica. Una altra font d'estella de fusta, com apuntàvem, s'obté a partir del cultiu energètic mitjançant la plantació de xops en pedreres restaurades propietat de la Constructora Àrids Romà

 • Els District heating són xarxes de distribució de calor centralitzada que proveeixen a diferents edificis i que permeten estalviar fins a un 12% de la factura energètica, sense suposar cap tipus d'inversió per part de l'usuari. Únicament se li facturarà el consum de calor. 

• Instal·lació i venda o renting de calderes de biomassa que permeten a l'usuari un estalvi de fins a un 50% en la factura energètica.

• L'avantatge d'aquest tipus de calefacció es basa en què els sistemes productors de calor de gran grandària, tenen rendiments molt majors que els petits, de manera que s'aprofita millor el combustible. De mitjana, es calcula que tenen rendiments un 10% superiors, com a mínim, als sistemes centralitzats d'edifici i entre un 30 i un 40% superiors als individuals d'habitatge, la qual cosa suposa un gran estalvi econòmic i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Comentaris