Es crea la Unitat de Registre del Càncer per monitorar-ne la incidència a Lleida

Arnau de Vilanova
photo_camera L'hospital de dia de l'Arnau de Vilanova.

El Departament de Salut ha informat aquest dissabte que les Regions Sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran han creat la Unitat de Registre del Càncer per tenir constància de la incidència de la malaltia i monitorar-ne l'evolució. El registre es troba actualment en fase de recollida de dades, un procés que es fa de manera retroactiva des del 2012, i s'espera poder oferir aviat les primeres conclusions.

El registre permetrà conèixer quin és el nombre i tipus de tumors que més impacten a la població de la demarcació, on cada any es diagnostiquen uns 1.800 nous casos de càncer.

A banda del de Lleida, Catalunya disposa de dos registres més d'aquestes característiques, la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona (UERCG) i el Registre de Càncer de Tarragona. Els registres de càncer poblacional recopilen sistemàticament tots els casos nous de càncer que es diagnostiquen entre la població resident d'una àrea geogràfica determinada i en un període de temps determinat.

El registre, coordinat pel Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran, sota la direcció de Pere Godoy, s'elabora amb la col·laboració de l'Institut Català d'Oncologia i els centres hospitalaris de la regió (els serveis d'anatomia patològica, laboratoris, registres de tumors hospitalaris...). La Unitat de Registre del Càncer a Lleida permetrà conèixer, entre altres dades, quin és el nombre i tipus de tumors que més impacten a la població i quins resultats s'estan obtenint en termes de curació i supervivència. També es podrà analitzar el nombre de casos de càncer nous (tumors primaris) diagnosticats a la població resident i l'evolució anual de la incidència, tot estratificat per edat, gènere i localització. Així mateix, el registre permetrà fer una anàlisi de l'evolució d'aquests indicadors epidemiològics des del 2012 i la mitjana anual de casos incidents per les principals localitzacions tumorals.

El departament de Salut recorda que el càncer en el seu conjunt és una de les principals causes de malaltia i mort de la població i són molts els esforços que es dediquen, tant des del punt de vista humà com en recursos, per tal de disminuir la mortalitat d'aquest conjunt de malalties. En termes generals, cada any es diagnostiquen a la província de Lleida uns 1.800 casos nous de càncer. És un important volum de nous pacients que reben un tractament coordinat, sovint complex, quirúrgic, radioteràpic i mèdic, amb finalitat curativa o, si no és factible, amb la intenció de millorar la supervivència del pacient i/o pal·liar la simptomatologia del procés. Aquest diumenge, 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer.

Segons Salut, la Unitat de Registre del Càncer és una eina fonamental per al coneixement de la magnitud del problema del càncer i produeix les estadístiques necessàries per poder definir correctament la importància actual i futura del càncer.

La Unitat de Registre del Càncer ambé realitza altres funcions, com l'assessorament a les administracions sanitàries en temes diversos relacionats amb el càncer, la producció d'hipòtesis sobre les causes de la malaltia i la realització de tasques de recerca sobre les seves causes.

Comentaris