La Universitat de Lleida tindrà un pressupost de 83 MEUR el 2017, un 2,12% superior al de l'actual exercici

El Consell de govern de la UdL dóna llum verda a una nova càtedra sobre desigualtats socials

photo_camera L'edifici del Rectorat de la UdL / ACN

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat aquest dilluns la proposta de pressupost de la institució per al 2017, que ascendeix a 83.073.058,75 euros, un 2,12% superior al de l'actual exercici. Pel que fa a ingressos, la UdL preveu un augment de l'aportació de la Generalitat i també espera un augment de la matrícula en els màsters oficials. En l'apartat de despeses, els comptes preveuen un augment d'1,4 milions d'euros per a personal, sobretot per a la implementació de les noves titulacions del campus d'Igualada i del doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.

L'entrada en funcionament dels Serveis Hospitalaris Veterinaris i l'edifici de Biomedicina 2, que acull l'IRBLleida, també comportarà un increment de les partides d'energia i neteja. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social aquest divendres. Altrament, el Consell de govern de UdL també ha donat llum verda a la creació de la càtedra Obra Social 'la Caixa' d'Estudis sobre Desigualtats Socials.

Atenent a les actuacions derivades dels programes del pressupost, és a dir, dels àmbits del Pla Estratègic 2013-2016, el rector Roberto Fernández ha destacat que el programa sobre Docència, aprenentatge i ocupabilitat incrementa un 9,5% en relació amb el pressupost del 2016, entre altres per augmentar la partida per a adquisició i renovació de l'equipament docent. També es preveu un augment del 25% en els ingressos per formació contínua. El programa centrat en Comunitat universitària i polítiques transversals augmenta més d'un 10%, afegint-se al 40% dels dos darrers anys, "a causa de la comptabilització com a beques no compensables de la matrícula d'honor de la UdL i dels estudiants Erasmus". El programa d'Organització, recursos i serveis també creix prop d'un 2%, incloent-hi una partida per fer front al conveni amb Cedro-Vegap pels drets de propietat intel·lectual. 

Per contra, el programa relacionat amb Recerca i transferència de coneixement té una reducció del 7,27%, provocada per l'acabament de l'edifici de Biomedicina 2, que al pressupost del 2016 comptava amb un milió d'euros. Tot i això, la UdL preveu un increment en convenis i projectes de recerca, així com en el programa de mobilitat d'investigadors. El programa sobre Relació amb el territori i internacionalització també preveu una reducció del 2,5%, tot i l'augment de la partida de càtedres universitat-empresa. 

Altrament, el Consell de govern de la Universitat de Lleida ha autoritzat la creació de la càtedra Obra Social 'la Caixa' d'Estudis sobre Desigualtats Socials, que estarà dirigida pel professor del departament d'Economia Aplicada Rafael Allepuz. Aquesta càtedra donarà continuïtat a la tasca del Seminari Interdisciplinari d'Estudis sobre les Desigualtats Socials que funciona des de fa aproximadament un any i mig. Comptarà amb professorat de diferents àmbits acadèmics com ara l'economia, el dret, la sociologia, la geografia, el treball social, la psicologia i la salut. Neix amb la voluntat d'establir col·laboracions amb entitats públiques i privades que treballen en l'àmbit de l'acció social, desenvolupant accions de docència i recerca relacionades amb les desigualtats socials des de les diferents perspectives de treball.

comentaris