La Generalitat afegeix noves mesures de seguretat al pla d'obertura de centres educatius

Les mesures complementàries d'obertura preveuen l’ús de mascareta dins l’aula a partir de la secundària i ràtios no superiors a 20 a l’educació infantil i primària

govern2

La Generalitat de Catalunya afegeix noves mesures de seguretat al pla d'obertura de centres educatius degut a l'evolució de la pandèmia.

Així doncs, ahir  els consellers d’Educació i Salut, i el secretari de Salut Pública, van explicar les mesures complementàries a les ja previstes dins del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 -aprovat pel PROCICAT el passat juliol-.

El conseller d’Educació ha remarcat que el principal objectiu del Govern és garantir el dret d’educació de l’alumnat: “És fonamental el dret a l’educació de tota una generació, el dret de rebre coneixements, de rebre informació, de socialitzar-se amb companys, de treballar les seves habilitats. Això és el que volem: que l’epidèmia no trenqui la formació d’una generació”.

D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català, pel que fa als grups de convivència estable, s’estableix que als grups de 2n cicle d’educació infantil i primària, la ràtio no serà superior a 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària es reduiran sempre que sigui possible.

En qualsevol cas, quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha remarcat que els grups seran el més reduïts possible en funció de les característiques del centre i ha recordat que a Catalunya la ràtio és d’un mestre per cada 16 alumnes: “El context, el territori, l’organització, el tipus d’ensenyament o el tipus d’edifici acaben explicant el paràmetre marc de 20 alumnes a infantil i primària”.

Pel que fa a la secundària, ha explicat que “hi intervenen aspectes com les optatives, especialitats, tallers..., que marquen una diversitat més gran”.

Es determina l’ús de la mascareta dins l’aula de forma obligatòria a partir dels 12 anys, a l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults

Pel que fa a l’ús de la mascareta a l’educació primària, serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

En relació al control de símptomes, es recomana als centres educatius que realitzin un control diari de la temperatura dels alumnes.

Finalment, s’introdueix una nova mesura no prevista en el pla d’actuació, com és el cribratge poblacional de 500.000 persones, entre el 15 de setembre i el 15 de novembre. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que “no hem descansat ni descansarem perquè els infants puguin exercir el seu dret educatiu i pedagògic amb seguretat”, malgrat la complexitat de l’epidèmia.

Vergés ha reiterat la crida a la societat a mantenir l’esforç per començar el curs de la millor manera possible, sobre tot a través de les tres mesures bàsiques: distància, mans i mascareta, i de reduir la interacció social

Comentaris