En marxa l'ajuda pel canvi climàtic per part d'Agricultura a les terres de Lleida

Pla detall d'un tractor amb una cisterna aplicant purins en una finca d'Albesa mitjançant el sistema de tubs penjants, el 3 de juliol del 2019. (Horitzontal)
photo_camera Un tractor amb una cisterna aplicant purins en una finca d'Albesa.

El Departament d'Agricultura ha aprovat ajuts a 162 explotacions agràries catalanes per realitzar inversions que mitiguin el canvi climàtic. La resolució ha estat possible en l'actual estat d'alarma gràcies a l'Ordre ARP/50/2020, de 23 d'abril, que considera aquest tràmit indispensable per a la protecció de l'interès general, alhora que també modifica el termini per a la justificació de les inversions en benefici dels agricultors. L'import total d'ajut atorgat ascendeix a 2.496.774,17 euros, cosa que representa un volum d'inversió de gairebé 5,5 milions d'euros. Aquests ajuts, corresponents a la convocatòria del 2019, estan associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) i s'emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural PDR.cat2020.

L'ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries, regulat per l'Ordre ARP/64/2019, de 3 d'abril, que aprovava les bases reguladores dels ajuts associats al CGE, s'emmarca en el PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així, es dona suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l'objectiu d'aconseguir un ús més eficient de l'energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d'energies renovables.

La majoria d'inversions auxiliades en aquest primer tram de convocatòria 2019 corresponen a l'àmbit de les energies renovables, i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d'expedients, com als imports invertits i subvencionats.

Agricultura assenyala que l'elevat import d'inversió sol·licitat ha fet necessari valorar els projectes d'acord amb els criteris de priorització establerts. Els projectes aprovats en aquesta primera part d'ajuts resolts favorablement tenen una puntuació mínima de 35 punts, i es caracteritzen per estar participats per un jove agricultor recentment instal·lat i/o ésser una explotació agrària prioritària (EAP), i/o ser inversions en energies renovables o qualificades d'innovadores.

Tots els beneficiaris de l'ajut seran notificats de la seva resolució a l'e-Tauler i rebran un correu electrònic informant del detall del seu expedient. El departament preveu que, en una segona fase, es pugui aprovar tots els expedients que superin la puntuació mínima i compleixin la resta de requisits de la convocatòria, que actualment s'estan valorant.

Comentaris